Show simple item record

dc.contributor.authorVehkalahti, Kaisa
dc.contributor.editorVehkalahti, Kaisa
dc.contributor.editorJouhki, Essi
dc.contributor.editorLipkin, Sanna
dc.contributor.editorSitomaniemi-San, Johanna
dc.contributor.editorKuokkanen, Tiina
dc.date.accessioned2023-01-19T11:52:22Z
dc.date.available2023-01-19T11:52:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationVehkalahti, K. (2022). Lapsuuden löytämisestä toimijuuden tutkimukseen : lapsuuden historian kuusi vuosikymmentä. In K. Vehkalahti, E. Jouhki, S. Lipkin, J. Sitomaniemi-San, & T. Kuokkanen (Eds.), <i>Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen : monitieteisiä näkökulmia ja menetelmiä</i> (pp. 35-74). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Historiallisia tutkimuksia, 288. <a href="https://oa.finlit.fi/site/books/m/10.21435/ht.288/" target="_blank">https://oa.finlit.fi/site/books/m/10.21435/ht.288/</a>
dc.identifier.otherCONVID_164775244
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85103
dc.description.abstractLuvussa esitellään lapsuuden historiaa tutkimusalana ja tarjotaan välineitä ymmärtää tutkimusalan traditioita, erityispiirteitä ja lähestymistapoja. Luvussa pohditaan, millaisista lähtökohdista tutkimus on versonut 1960-luvulta lähtien, millaisia paradigmamuutoksia alalla on tapahtunut ja millaisia painopistealueita siitä voidaan havaita. Samalla pohdittavaksi asettuu tieteidenvälisen keskustelun merkitys menneisyyden lapsia koskevan tutkimuksen lähestymistapojen ja menetelmien muutokselle. Teksti perustuu aiemman lapsuuden historian tutkimuksen syntetisoivaan luentaan. Huomion kohteena ovat erityisesti tutkimusalaa eri aikoina määrittäneet ja tuloksia yhteen koonneet kokoomateokset, vaikutusvaltaisina oppikirjoina käytetyt teokset sekä kansainvälisessä lapsuuden historiassa laajasti siteeratut ja tutkimuskenttää inspiroineet pioneeritutkimukset. Keskeisten kansainvälisten teosten lisäksi huomiota kiinnitetään samaan aikaan Suomessa tehtyyn tutkimukseen, sen teemoihin ja erityispiirteisiin. Luennan tuloksena lapsuuden historia jaetaan 1960-luvulta lähtien neljään kronologiseen vaiheeseen, joita ovat 1) lapsuuden historian synty tutkimusalana, 2) sosiaalihistoriallisen perhetutkimuksen vaihe, 3) konstruktivistisen lapsuuden historian vaihe ja 4) lasten ja nuorten toimijuutta painottavan tutkimuksen vaihe. 2020-luvun tutkimuksessa edeltävistä traditioista juontuvien vaikutteiden voi nähdä myös kerrostuvan.fi
dc.description.abstractThe chapter introduces history of childhood as a research field and offers tools to understand the traditions, special features and approaches of the research field. The chapter examines the starting points for the field since the 1960s, and analyses, what kinds of paradigm changes have taken place, and what kinds of focus areas can be defined in the field. In addition, the chapter discusses the significance of interdisciplinary discussion for history of childhood. The text is based on a synthesizing reading of previous studies on history of childhood. The focus is on anthologies that defined the field of research at different times, influential textbooks, and pioneer studies that have been widely cited in the international history of childhood and have inspired the research field. In addition to key international works, attention is paid to research done in Finland at the same time, in its themes and special features. As a result, history of childhood is divided into four chronological phases starting from the 1960s, which are 1) the emergence of childhood history as a research field, 2) the phase of social-historical family research, 3) the phase of constructivist childhood history and 4) the phase of research emphasizing the agency of children and young people. In the research of the 2020s, influences deriving from several previous phases are mixed.en
dc.format.extent511
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherSuomalaisen Kirjallisuuden Seura
dc.relation.ispartofMatkaopas lapsuuden historian tutkimukseen : monitieteisiä näkökulmia ja menetelmiä
dc.relation.ispartofseriesHistoriallisia tutkimuksia
dc.relation.urihttps://oa.finlit.fi/site/books/m/10.21435/ht.288/
dc.rightsCC BY-NC-ND 4.0
dc.subject.otherlapsuuden historia
dc.subject.othertutkimusmenetelmät
dc.subject.otherhistoriantutkimus
dc.subject.otherlapsuuden tutkimus
dc.subject.othertieteen historia
dc.subject.otherhistory of childhood
dc.subject.otherresearch methods
dc.subject.otherhistorical research
dc.subject.otherchildhood studies
dc.subject.otherhistory of science
dc.titleLapsuuden löytämisestä toimijuuden tutkimukseen : lapsuuden historian kuusi vuosikymmentä
dc.typebookPart
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202301191404
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/BookItem
dc.relation.isbn978-951-858-590-2
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_3248
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange35-74
dc.relation.issn0073-2559
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2022 Kaisa Vehkalahti, Essi Jouhki, Sanna Lipkin, Johanna Sitomaniemi-San, Tiina Kuokkanen ja SKS
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumber351699
dc.subject.ysohistoriantutkimus
dc.subject.ysohistoria
dc.subject.ysolapsuus
dc.subject.ysokulttuurihistoria
dc.subject.ysomuistitieto
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysomentaliteettihistoria
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysososiaalihistoria
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10414
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1780
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p13735
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p18452
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8109
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2335
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4545
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4354
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7586
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.relation.funderResearch Council of Finlanden
dc.relation.funderSuomen Akatemiafi
jyx.fundingprogramAcademy Research Fellow, AoFen
jyx.fundingprogramAkatemiatutkija, SAfi
jyx.fundinginformationTämä luku liittyy tutkimushankkeeseen Maalaisnuoruuden sukupolvet, 1920-2020 (SA 323105, Vehkalahti)
dc.type.okmA3


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY-NC-ND 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-NC-ND 4.0