Show simple item record

dc.contributor.authorLampi, Anna
dc.contributor.authorSihto, Tiina
dc.date.accessioned2023-01-17T10:09:53Z
dc.date.available2023-01-17T10:09:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationLampi, A., & Sihto, T. (2022). Kotihoidon työntekijöiden teknologiaan liittyvät tunteet. <i>Työelämän tutkimus</i>, <i>20</i>(3), 411-435. <a href="https://doi.org/10.37455/tt.114442" target="_blank">https://doi.org/10.37455/tt.114442</a>
dc.identifier.otherCONVID_164623954
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85055
dc.description.abstractTarkastelemme artikkelissamme kotihoidon työntekijöiden teknologian käyttämiseen liittyviä tunteita ja syitä niiden takana. Tutkimuskysymyksemme ovat: 1) Millaisia tunteita kotihoidon työntekijät liittävät työssä käyttämäänsä teknologiaan? 2) Millaisia syitä kotihoidon työntekijöiden tunteiden taustalta on havaittavissa? Artikkelimme perustuu vuonna 2019 kerättyyn kyselytutkimusaineistoon ja sen avokysymykseen, joka koskee työssä käytettyyn teknologiaan liittyviä tunteita. Tarkastelemme niiden 819 vastaajan vastauksia, jotka ovat ilmoittaneet pääasialliseksi toimipaikakseen kotihoidon. Analysoimme tutkimusaineiston aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Analyysimme osoittaa, että vastauksissa painottuivat kielteisiksi mielletyt tunteet, kuten turhautuminen, epävarmuus ja suuttumus. Toisaalta aineistossa näkyi melko paljon myös myönteisiä tunteita, kuten iloa ja innostusta teknologiasta. Osa vastaajista kuvasi sekä myönteisiä että kielteisiä tunteita. Kielteiset tunteet eivät kuitenkaan kohdistu niinkään itse teknologiaan vaan sen käyttöön liittyviin olosuhteisiin, kuten teknologian toimimattomuuteen sekä kotihoidon heikkoihin työskentelyolosuhteisiin ja työntekijöiden aikapaineisiin.fi
dc.description.abstractIn this article, we explore the emotions home care workers feel towards technologies they use at work and the reasons behind those emotions. We analyse an open question from a survey collected in 2019, where the respondents were asked what kind of emotions accompany their use of technology at work. We analysed the responses of 819 participants who were working in home care services. Our analysis shows that the majority of the described emotions were negative, such as frustration, insecurity, and anger. However, there were also positive emotions towards technology, such as joy and enthusiasm. Some respondents reported both positive and negative emotions. Negative emotions were mainly directed not towards the technology itself, but to the conditions surrounding its use, such as the inoperability of the technology, the time pressure felt by the workers, and the overall weak working conditions in home care services.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherTyöelämän tutkimusyhdistys ry
dc.relation.ispartofseriesTyöelämän tutkimus
dc.rightsCC BY-NC-ND 4.0
dc.titleKotihoidon työntekijöiden teknologiaan liittyvät tunteet
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202301171357
dc.contributor.laitosInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.oppiaineTyön ja johtamisen muuttuminen digitaalisessa ajassafi
dc.contributor.oppiaineEmergent work in the digital eraen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange411-435
dc.relation.issn0788-091X
dc.relation.numberinseries3
dc.relation.volume20
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2022 Työelämän tutkimus
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumber312367
dc.relation.grantnumber327149
dc.relation.grantnumber336671
dc.relation.grantnumber
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysoteknologinen kehitys
dc.subject.ysotyön kuormittavuus
dc.subject.ysokotihoito
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysotyöolot
dc.subject.ysohoivatyö
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5619
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8956
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p129
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5513
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3485
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1075
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10899
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7422
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.relation.doi10.37455/tt.114442
dc.relation.funderResearch Council of Finlanden
dc.relation.funderResearch Council of Finlanden
dc.relation.funderResearch Council of Finlanden
dc.relation.funderEmil Aaltonen Foundationen
dc.relation.funderSuomen Akatemiafi
dc.relation.funderSuomen Akatemiafi
dc.relation.funderSuomen Akatemiafi
dc.relation.funderEmil Aaltosen Säätiö srfi
jyx.fundingprogramCentre of Excellence, AoFen
jyx.fundingprogramStrategic research programmes, AoFen
jyx.fundingprogramCentre of Excellence, AoFen
jyx.fundingprogramHuippuyksikkörahoitus, SAfi
jyx.fundingprogramStrategisen tutkimuksen ohjelmat STN, SAfi
jyx.fundingprogramHuippuyksikkörahoitus, SAfi
jyx.fundinginformationKysely on toteutettu Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoE AgeCare, Suomen Akatemia, päätösnrot 312367 ja 336671) sekä Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan (DigiIN, strategisen tutkimuksen neuvosto, päätösnrot 327145 ja 327149) -tutkimusprojektin toimesta. Anna Lammen työtä rahoitti Emil Aaltosen Säätiö. Tiina Sihdon työtä rahoitti strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama konsortio Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa (SustAgeable, päätösnro 345388).
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY-NC-ND 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-NC-ND 4.0