Show simple item record

dc.contributor.advisorRönkkö, Mikko
dc.contributor.authorPatrakka, Mikko
dc.date.accessioned2022-12-16T11:59:18Z
dc.date.available2022-12-16T11:59:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84436
dc.description.abstractYrittäjyyden tutkimuksessa effektuaatio ja effektuaaliset verkostot liitetään usein resurssien kasvattamiseen ja yrittäjien toimintaan. Yrittäjät luovat effektuaalisia verkostoja parantaakseen keinovalikoimiaan ja resurssejaan sekä laajentamaan kaupallisia tavoitteitaan. Tässä tutkimuksessa olen tuonut tunne-energian käsitteen pohjaksi resurssien kasvattamiselle ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiselle effektuaalisissa verkostoissa. Tunne-energia on määritelmän mukaan kapasiteetti ja potentiaali työn tekemiselle, ja se syntyy usein vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ollen kuitenkin kokemuksellisesti yksilöllistä. Edistän tutkimuksessani kolmea väittämää, joiden tavoitteena on osoittaa tunne-energian potentiaali ja vaikutus uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa effektuaalisissa verkostoissa: (1). Yrittäjä käyttää tunne-energiaansa vaikuttamaan effektuaalisen verkoston liiketoimintamahdollisuuksien luontiin jo ennen jäsenyyttään verkostossa. Väittämä kuvaa, miten effektuaalinen verkosto on mukautuvainen yksittäisen, ei-jäsenenä olevan yrittäjän liiketoiminnallisille tavoitteille. (2). Effektuaalisen verkoston tulee heijastaa tunne-energiaa niin, että heijastuksen vaikutus ylittää ekosysteemin vasteen. Väittämä kuvaa, miten effektuaalisen verkoston on toimittava synergiassa, jotta se voi luoda uuden liiketoimintamahdollisuuden siinä ekosysteemissä, jossa se toimii. (3). Tunne-energian keskitetty heijastuma luo uuden liiketoimintamahdollisuuden rituaalisen vuorovaikutusketjun avulla. Väittämä kuvaa, miten effektuaalisen verkoston synergian avulla voidaan luoda jatkuva tunne-energian virtaus ja heijastaa tämä toiminnan kautta ekosysteemiin uuden liiketoimintamahdollisuuden luomiseksi. Määritelmän mukaan rituaaliset vuorovaikutusketjut ovat keinoja välittää tunne-energiaa yksilöiden välillä, ja toistuessaan ne voivat vahvistaa tunne-energiaa. Esitän tässä tutkimuksessa hypoteettisen esimerkin kuvaamaan teoriaa ja argumentteja käytännön tasolla. Effektuaalisia verkostoja sekä ekosysteemiä käsitellään tässä tutkimuksessa komplekseina adaptiivisina systeemeinä (CAS).fi
dc.description.abstractIn entrepreneurship research, effectuation and effectual networks have been closely connected to resource accumulation and entrepreneurial action. Effectual networks are created by entrepreneurs to improve their means and resources, thus expanding their horizon of commercial goals. In this research, the concept of emotional energy is intro-duced as the basis for resource accumulation and opportunity creation in effectual net-works. Emotional energy is defined in theory as the capacity and potential to do work, and it is often created in interactions with others, but experienced by the individual. In order to present the potential and impact of emotional energy in opportunity crea-tion, three arguments are advanced in this research: (1). The individual entrepreneur uses emotional energy to affect the opportunity creation of the effectual network in the pre-membership stage. This argument underlines how the effectual network is adapta-ble to the opportunity creation goals of a potential new entrepreneur. (2). The effectual network needs to project emotional energy in a focused way to overcome the resistance of the ecosystem. This argument underlines how the effectual network needs to work in synergy to create opportunity in the ecosystem that they occupy. (3). The focused pro-jection of emotional energy creates new opportunity through the interaction ritual chain. This argument underlines how the synergy of the effectual network can cause a continuous flow of emotional energy, and project it towards the ecosystem to create op-portunity. In theory, interaction ritual chains are means to transfer emotional energy between individuals, and in a repetitive form they can strengthen it. In this research, a hypothetical case is presented to illustrate the theory and arguments in practice. The effectual networks and the ecosystem are treated as complex adaptive systems (CASs).en
dc.format.extent62
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherEffectuation
dc.subject.otherEffectual Networks
dc.subject.otherComplexity Science
dc.subject.otherComplexity Theory
dc.subject.otherEntrepre-neurship
dc.subject.otherSystem Theory
dc.subject.otherEmotional Energy
dc.subject.otherEcosystems
dc.subject.otherFeedback Loops
dc.subject.otherInteraction Ritual Chains
dc.titleEnergized by Emotions : Opportunity Creation in Effectual Networks
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202212165691
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYrittäjyysfi
dc.contributor.oppiaineEntrepreneurshipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20422
dc.subject.ysoyrittäjyys
dc.subject.ysoverkostot
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysoyrittäjät
dc.subject.ysososiaaliset verkostot
dc.subject.ysoverkostoituminen
dc.subject.ysostartup-yritykset
dc.subject.ysorituaalit
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysoentrepreneurship
dc.subject.ysonetworks (societal phenomena)
dc.subject.ysoemotions
dc.subject.ysoentrepreneurs
dc.subject.ysosocial networks
dc.subject.ysonetworking (making contacts)
dc.subject.ysostartup companies
dc.subject.ysorituals
dc.subject.ysointeraction
dc.subject.ysoenterprises
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record