Show simple item record

dc.contributor.advisorMatilainen, Päivi
dc.contributor.authorTietäväinen, Emmi
dc.date.accessioned2022-10-19T04:51:30Z
dc.date.available2022-10-19T04:51:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83602
dc.description.abstractTässä kandidaatin tutkielmassa tarkastelen lastensuojelun tukitoimena toteutuvaa tukiperhetoimintaa lapsen näkökulmasta. Tukiperhetoiminta on paljon käytetty, edullinen, eri osapuolten toimesta myönteiseksi oletettu ja koettu tukitoimi. Kirjallisuuskatsauksen avulla selvitän, millaisia haasteita tukiperhetoiminnassa on lapsen näkökulmasta. Keskeisenä aineistona kirjallisuuskatsauksessa käytän suomalaisia, tuoreita väitöstutkimuksia tukiperhetoiminnasta. Väitöstutkimuksissa on edustettuna kaikkien tukiperhetoiminnan osapuolten tuottama tieto ja kokemukset; ammattilaisten, tukiperheiden, lasten sekä heidän vanhempiensa. Yksi väitöstutkimuksista keskittyy kokonaan lasten kokemuksiin tukiperhetoiminnasta. Lisäksi kirjallisuuskatsauksen aineistona on monipuolisesti tukiperhetoimintaa, lastensuojelua ja avohuollon tukitoimia, sekä lapsen osallisuutta ja kohtaamista käsitteleviä teoksia, artikkeleja, raportteja ja julkaisuja. Tukiperhetoiminta toteutuu sosiaalityön ammattilaisten, maallikkotukiperheen, tuettavan lapsen ja hänen vanhempiensa välisenä yhteistyönä. Toiminnan tavoitteena on haastavassa elämäntilanteessa tukea lasta, vanhempaa ja koko perhettä. Tukiperhetoiminta on tukiperheen osalta vapaaehtoistoimintaa, mutta samalla viranomaistoimintaa, ollen lastensuojelun lakisääteinen avohuollon tukitoimi. Tukiperhetoiminnan taustalla näyttäytyvät tuen tarpeet kytkeytyvät ensisijaisesti tuettavan lapsen vanhemman jaksamisen haasteisiin ja muihin ongelmiin, jotka vaikuttavat tuettavan lapsen arkeen ja lapsesta huolehtimiseen. Tukiperhetoimintaa on toteutettu Suomessa 1980-luvulta saakka, mutta tutkimustiedon puuttuessa toiminta on perustunut vuosikymmenten ajan lähinnä sosiaalityössä kertyneisiin käytännön kokemuksiin. Tukiperhetoiminta on toteutunut aikuisjohtoisesti ja lapsen osallisuus tukiperhetoiminnassa on ollut puutteellista. Tuoreiden väitöstutkimusten pohjalta laaditun kirjallisuuskatsauksen tutkimustulokset osoittavat, että tukiperhetoiminta on pidetty ja myönteisenä koettu palvelu, mutta tukiperhetoiminnassa on lukuisia haasteita, jotka lapsen näkökulmasta tulee huomioida tarkoin, että tukiperhetoiminta toteutuisi lapsen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Lapsen näkökulmasta tukiperhetoiminnan keskeisenä haasteena on lapsen osallisuuden toteutuminen. Lapsen osallisuus on kokonaisvaltainen teema, joka vaikuttaa läpileikkaavasti myös muihin tukiperhetoiminnassa lapsen näkökulmasta esiin nouseviin haasteisiin. Muut lapsen näkökulmasta haasteena näyttäytyvät kokonaisuudet ovat tarpeiden, tavoitteiden ja toiminnan tasapaino, lapsen kannalta merkityksellisten asioiden huomioiminen sekä tieto, tuki ja yhteinen arviointi.fi
dc.format.extent34
dc.language.isofi
dc.subject.othertukiperhetoiminta
dc.subject.otheravohuollon tukitoimi
dc.subject.otherlapsen osallisuus
dc.subject.otherlapsikeskeisyys
dc.titleTukiperhetoiminta lapsen näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202210194922
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysotukiperheet
dc.subject.ysoavohuolto
dc.subject.ysoosallisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record