Show simple item record

dc.contributor.authorSalin, Kasper
dc.contributor.authorHuhtiniemi, Mikko
dc.contributor.authorJaakkola, Timo
dc.date.accessioned2022-10-12T06:39:08Z
dc.date.available2022-10-12T06:39:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationSalin, K., Huhtiniemi, M., & Jaakkola, T. (2021). Opettajien valmiudet, osaaminen ja koetut haasteet Move!-järjestelmän toteuttamisessa ja oppilaiden toimintakyvyn tukemisessa. <i>Kasvatus</i>, <i>52</i>(5), 526-538. <a href="https://doi.org/10.33348/kvt.114935" target="_blank">https://doi.org/10.33348/kvt.114935</a>
dc.identifier.otherCONVID_104380884
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83528
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää opettajien valmiuksia, osaamista ja haasteita Move!-järjestelmän toteutuksessa ja oppilaiden toimintakyvyn tukemisessa. Tutkimuksessa hyödynnettiin ammatillisen sosiaalistumisen viitekehystä. Koettuja valmiuksia, osaamista ja haasteita verrattiin erilaisen liikuntapedagogisen koulutuksen suorittaneiden opettajien välillä. Aineisto kerättiin verkkokyselynä, johon vastasi yhteensä 359 opettajaa. Opettajista 75:llä (22,5 %) oli suoritettuna perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM), 68:lla (20,4 %) liikuntapedagogiikan perusopinnot (PO), 42:lla (12,6 %) aineopinnot (AO) ja 148:lla (44,4 %) syventävät opinnot (SO). Tulosten mukaan opettajat kokivat osaavansa mittausten toteuttamisen hyvin, mutta tulosten pedagoginen hyödyntäminen oli vaatimattomampaa. Yksisuuntaisen varianssianalyysin tulokset osoittivat, että POM suorittaneilla osaaminen oli heikompaa Move!-järjestelmän toteuttamisessa ja oppilaiden toimintakyvyn tukemisessa. He kokivat myös enemmän haasteita mittausten toteuttamisessa kuin AO ja SO suorittaneet opettajat. Kuitenkaan yleispedagogisissa taidoissa, kuten motivoinnissa tai positiivisen ilmapiirin luomisessa ei eroavaisuuksia havaittu. Tulevaisuudessa opettajien perus- ja täydennyskouluttajien ja opetuksen järjestäjien tulisi painottaa mittaustulosten laajaa pedagogista hyödyntämistä.fi
dc.description.abstractThis study analyzed teachers’ perceived skills, competence and challenges towards the Move! system and students’ physical functioning capacity. The study utilized a framework for occupational socialization. Additionally, study variables were compared among teachers who differed in the amount of physical education teacher education training. From the 359 teachers who completed an online survey, 75 (22.5%) had multidisciplinary school subject studies (MSS studies), 68 (20.4%) basic studies, 42 (12.6%) subject studies and 148 (44.4%) advanced studies in physical education. Results indicated that teachers were well equipped to implement the measurements, whereas the pedagogical utilization of the results was more modest. The results of the one-way analysis of variance showed that teachers with MSS studies perceived having lower skills in implementing the Move! system and supporting students’ functioning capacity. They also experienced more challenges while implementing the measurements than those with the subject and advanced studies in physical education. However, no differences were observed in general pedagogical skills such as motivating students or creating a positive atmosphere. In the future, initial and in-service teacher educators and teaching providers should emphasize the extensive pedagogical utilization of measurement results and the planning of follow-up and support measures.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherSuomen kasvatustieteellinen seura
dc.relation.ispartofseriesKasvatus
dc.relation.urihttps://journal.fi/kasvatus/article/view/114935
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherMove!
dc.subject.othersubject teacher
dc.subject.otherchallenges
dc.subject.otherphysical education
dc.subject.otherclass teacher
dc.subject.othercompetence
dc.subject.otherphysical functioning capacity
dc.titleOpettajien valmiudet, osaaminen ja koetut haasteet Move!-järjestelmän toteuttamisessa ja oppilaiden toimintakyvyn tukemisessa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202210124853
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSport Pedagogyen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange526-538
dc.relation.issn0022-927X
dc.relation.numberinseries5
dc.relation.volume52
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Suomen kasvatustieteellinen seura, 2022
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysohaasteet (ongelmat)
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoaineenopettajat
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p916
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8343
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6564
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3999
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4071
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10213
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.doi10.33348/kvt.114935
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright