Show simple item record

dc.contributor.advisorNärhi, Kati
dc.contributor.authorAalto, Anne
dc.date.accessioned2022-10-06T05:50:40Z
dc.date.available2022-10-06T05:50:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83467
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan miten sosiaalityön opiskelijat ymmärtävät sosiaalityön ja ekologisten kysymysten yhteyden. Tutkimuksessa selvitetään, mitä luonnonympäristö merkitsee sosiaalityön opiskelijoille, ja mitkä tekijät heidän mielestään estävät tai edistävät ekologisten kysymysten tulemiseen osaksi sosiaalityön käytäntöjä. Tutkimus ajoittuu ajankohtaan, jolloin ekologiset kysymykset eivät ole kuuluneet suomalaisen sosiaalityön maisteriohjelmaan, mutta ensimmäinen teemaan liittyvä kurssi oli alkamassa. Tutkimuksen tarkoitus on tuoda esille se, että ekologiset kriisit aiheuttavat myös sosiaalisia ongelmia ja ovat siten osa sosiaalityön kenttää. Sosiaalityöllä on tärkeä tehtävä ekologisten kriisien hallinnassa, ja siksi ekologisten kysymysten tulee kuulua sosiaalityön opintoihin. Tutkimuksen lähestymistapa on ekokriittinen. Tutkimus on laadullinen. Aineisto on kerätty laadullisena kyselynä (N=47) ja analysoitu teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimus osoitti, että kyseiselle kurssille osallistuvilla sosiaalityön opiskelijoilla on läheinen suhde luontoon. Luonto osoittautuu tärkeäksi hyvinvoinnin lähteeksi ja monille on tärkeää toimia luontoa suojellen. Sosiaalityön opiskelijoilla ei kuitenkaan ole selkeää kuvaa siitä, miten ekologiset kysymykset liittyvät sosiaalityöhön. Käsitykset vaihtelevat alueellisesti ja sisällöllisesti. Sosiaalityö nähdään usein kapeasta näkökulmasta ja yleinen käsitys on, että ihminen on luonnon yläpuolella. Globaali tai glokaali sosiaalityön näkökulma ei ollut vastaajille yleinen. Vain harva vastaaja näki, että ihminen on osa luontoa. Vain pienellä osalla vastaajista oli havaintoja siitä, että ekologiset kysymykset on huomioitu sosiaalityön ammatin käytännöissä. Yleisimpinä esteinä ekologisten kysymysten huomioimiselle he näkivät organisaation tiukat resurssit, vallitsevat arvot ja asenteet sekä erityisesti tiedon puutteen. Edistävinä tekijöinä vastaajat näkivät estävien tekijöiden kääntöpuolet. Kun tietoa on riittävästi, se voi vaikuttaa yhteiskunnan ja organisaatioiden arvoihin ja asenteisiin. Näillä on vaikutusta resursseihin ja mahdollisuuteen toimia luonto huomioiden. Tieto osoittautui tärkeimmäksi tekijäksi ekososiaalisten kriisien hallinnassa.fi
dc.format.extent73
dc.language.isofi
dc.subject.otherekologiset kysymykset
dc.subject.otherekososiaalinen sosiaalityö
dc.subject.otherekososiaalinen siirtymä
dc.titleSosiaalityön ja ekologisten kysymysten välinen suhde sosiaalityön opiskelijoiden näkökulmasta keväällä 2021
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202210064802
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysoekologia
dc.subject.ysoluontosuhde
dc.subject.ysososiaalityöntekijät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record