Show simple item record

dc.contributor.advisorAro, Mikko
dc.contributor.authorMeriläinen, Roosa
dc.date.accessioned2022-09-01T05:47:29Z
dc.date.available2022-09-01T05:47:29Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82901
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin opettajien tietoa luetun ymmärtämisen strategioista ja sen yhteyttä strategioiden tunnistamiseen. Lisäksi tutkittiin, mitkä taustatekijät vaikuttavat opettajien tietoon. Taustatekijöinä tutkimuksessa tarkasteltiin minäpystyvyysuskomusten, ammatillisen kokemuksen ja koulutustaustan yhteyttä opettajien tietoon tunnistaa luetun ymmärtämisen opetuksen strategioita. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Aineisto analysoitiin korrelaatioanalyyseillä sekä Mann-Whitneyn U-testillä. Tulosten mukaan opettajat tunnistavat luetun ymmärtämisen strategioita kohtalaisesti. Minäpystyvyysuskomukset ja ammatillinen kokemus olivat yhteydessä hyödyllisten ja epähyödyllisten luetun ymmärtämisen strategioiden tunnistamiseen mutta eivät metakognitiiviseen tietoon, tekstin ymmärtämisen tukemisen keinoihin tai luetun ymmärtämistä vaikeuttavien tekijöiden tunnistamiseen. Koulutustausta ei tämän tutkimuksen puitteissa ollut yhteydessä strategioiden tunnistamiseen. Vaikka tutkimuksen otoskoko jäi odotettua pienemmäksi, tutkimus täydentää aiempia tutkimuksia opettajien tiedon puutteellisuudesta. Suomalaisen opettajankoulutuksen käyneiden opettajien tieto luetun ymmärtämisen strategioista on osittain kattavaa mutta ei kokonaisuutena riittävä. Asiaan tulisi kiinnittää huomiota oppilaiden heikkenevän lukutaidon sekä erilaistuvien taitojen takia. Etenkin koulun kehittyessä yhä inklusiivisemmaksi opiskelijat ovat yksilöllisiä ja tarpeet erilaisia, joten lukutaidon strategioiden opettamista ja kehittämistä pitäisi tukea vahvemmin.fi
dc.format.extent53
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleOpettajien tieto luetun ymmärtämisen opetusstrategioista ja sen yhteys strategioiden tunnistamiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202209014436
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoluetun ymmärtäminen
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysostrategiat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysolukeminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record