Show simple item record

dc.contributor.advisorHaapanen, Lauri
dc.contributor.authorLaine, Joonas
dc.date.accessioned2022-08-22T05:34:08Z
dc.date.available2022-08-22T05:34:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82739
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten suomalaisten huippu-urheilijoiden vanhemmuutta käsitellään journalistisissa urheilumedioissa. Journalistisilla urheilumedioilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa Julkisen sanan neuvostoon kuuluvien medioiden urheilutoimituksia ja medioiden urheiluaiheisia ohjelmia. Huippu-urheilijoiden vanhemmuuden käsittelyä mediassa on tutkittu Suomessa ja kansainvälisesti niukalti. Tutkimuksissa on havaittu muun muassa äidin sekä urheilijan rooleja kuvattavan huonosti yhteensopiviksi. Vastakkainasettelulla voi olla konkreettisiakin vaikutuksia: perheen perustamisen on joissain tapauksissa havaittu olevan syy naisurheilijoiden uran lopettamiseen, osittain taustalla vaikuttaneiden perhekeskeisten kulttuurillisten normien seurauksena. Näitä normeja mediakin on osaltaan luomassa. Asetelma asettuu ristiriitaiseen valoon, kun samaan aikaan esimerkkejä huipputasolla urheilevista äideistä on lukuisia. Aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet pitkälti urheilijaäiteihin, minkä takia tähän tutkimukseen koettiin erityisen tärkeäksi sisällyttää myös urheilijaisät. Tutkimusaihetta lähestyttiin haastattelemalla viittä suomalaista kansainvälisen tason huippu-urheilijaa, joista kolme on urheilijaäitejä ja kaksi urheilijaisiä. Haastattelut suoritettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina joulu-helmikuussa 2021–2022. Urheilijoilta kysyttiin kokemuksia heidän oman vanhemmuutensa urheilumediakäsittelystä ja vanhemmuuden käsittelystä urheilumediassa yleisellä tasolla. Mukana on sekä yksilö- että joukkuelajien urheilijoita, ja kaikki ovat saaneet vähintään yhden lapsen urheilu-uransa aikana. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisesti teemoittelemalla. Esiin nousi neljä pääteemaa: positiivisia kokemuksia oman vanhemmuuden käsittelystä, tuloskeskeinen urheilumedia, vanhemmuutta kyseenalaistavan urheilumedian ristiriita sekä (urheilu)median toimintatavat ja niiden vaikutukset. Oman vanhemmuutensa käsittelyn olivat kokeneet positiiviseksi kaikki viisi urheilijaa, mutta esiin nousi myös kokemus vanhemmuuden yleisellä tasolla kyseenalaistavasta urheilumediasta. Urheilijat kertoivat vanhemmuuden olleen itselleen positiivinen ja jopa urheilemista auttanut asia, mikä asettaa urheilumedian suhtautumisen vanhemmuuteen taakkana urheilun kannalta ristiriitaiseen valoon. Haastatteluista nousi esiin myös asioita, jotka eivät suoraan liittyneet urheilumediaan tai vanhemmuuden käsittelyyn, kuten ongelmalliseksi koettu verkko-otsikointi.fi
dc.format.extent68
dc.language.isofi
dc.subject.otherurheilumedia
dc.title”Ei joltakin muotisuunnittelijalta tulla kysymään, oliko tietoinen valinta perustaa perhettä uran aikana” : huippu-urheilijoiden kokemuksia vanhemmuuden käsittelystä suomalaisessa urheilumediassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202208224278
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJournalistiikkafi
dc.contributor.oppiaineJournalismen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3133
dc.subject.ysoisyys
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysourheilijat
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysohuippu-urheilu
dc.subject.ysojournalismi
dc.subject.ysourheilujournalismi
dc.subject.ysohuippu-urheilijat
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysoäitiys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record