Show simple item record

dc.contributor.advisorKarimäki, Ari
dc.contributor.authorLeskelä, Ilari
dc.date.accessioned2022-08-18T05:07:52Z
dc.date.available2022-08-18T05:07:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82671
dc.description.abstractKuntien rooli kansalaisten liikkumisen edistäjinä on merkittävä. Liikuntalaki määrittää niiden tehtäväksi liikuntapalveluiden järjestämisen, kansalaistoiminnan tukemisen sekä liikuntapaikkarakentamisen. Tehtävien toteuttamisen tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä. Liikuntaa ja urheilua edistävissä hankkeissa esiintyy yhä enemmän sektorien välistä yhteistyötä sekä hybridihankkeita. Kuntien välinen ylikunnallinen yhteistyö on kuitenkin harvinaista liikunnan olosuhdetyössä, eikä yhteishankkeista ole Suomessa juuri esimerkkejä. Tutkielman teoriaosuudessa syvennytään kuntien liikuntahallinnon muutokseen ja sen vaikutuksiin liikunnan olosuhdetyössä. Tässä liikunnan yhteiskuntatieteiden pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan tapaustutkimuksena Keravan ja Sipoon ainutlaatuista yhteishanketta, Keinukallion jalkapallo-monitoimihallia. Tavoitteena oli selvittää ylikunnallisen hankkeen tausta, yhteistyöhön johtaneet askeleet sekä hankkeen etenemisvaiheet. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja tiedonkeruussa hyödynnettiin aineistotriangulaatiota. Tiedonkeruussa pääaineistona oli kahdeksan teemahaastattelua, jotka litteroitiin ja analysoitiin laadullista sisällönanalyysimenetelmää hyödyntäen. Tietoa kerättiin myös hankkeesta kertovista dokumenteista, kuntien päätöksenteon asiakirjoista sekä lehtiartikkeleista. Hallihankkeen taustalla on jalkapallo-olosuhteiden tarve Keravalla sekä yleisurheilun talviharjoittelumahdollisuuksien puute Sipoossa. Jalkapallo-olosuhteiden lisäämisestä on tehty Keravalla valtuustoaloite jo keväällä 2017, mikä valtuutti viranhaltijat selvittämään niiden mahdollisuutta. Ylikunnallinen yhteistyö on käynnistynyt Keravan kaupunginjohtajan sekä Sipoon kunnanjohtajan keskusteluista, joista asia eteni kuntien väliseen yhteistyöryhmään. Kuntien viranhaltijat sekä johtavat luottamushenkilöt kokoavassa yhteistyöryhmässä hankkeen asioita on valmisteltu ja siirretty samanaikaisesti kummankin kunnan päätöksentekoelimiin. Taloudellisen riskin pienentyminen kahden kunnan jakaessa kustannuksia on mahdollistanut kuntien omien liikuntapaikkojen rakentamisen sijaan alueellisesti merkittävän olosuhdehankkeen suunnittelun. Samanaikainen valmistelu, luottamus sekä kattava hankkeesta tiedottaminen kummankin kunnan toimijoille, liikuntaseuroille ja luottamushenkilöille ovat avainasemassa yhteistyön onnistumisen kannalta. Ylikunnallinen yhteistyö näyttäytyy tutkielman valossa vaihtoehdolta, joka tulisi ottaa aina huomioon kuntien pohtiessa uusia olosuhdehankkeita.fi
dc.description.abstractFinnish municipalities have a significant role in promoting citizens' physical activity. The Finnish Sports Act determines their tasks as organizing sports services, supporting civic activities, and building sports facilities. The implementation of these tasks must be conducted through collaboration between different sectors and by developing local, municipal, and regional level co-operation. Projects that promote sport and physical activity increasingly involve intersectoral co-operation and hybrid projects. However, collaboration between municipalities is rare in the field of physical activity and there are only a few examples of these projects in Finland. In theoretical part of the study the change in municipal sports administration and its effects on development of physical activity environments are discussed. In this research the unique co-operation project between Kerava and Sipoo municipalities was examined as a case study. The aim was to examine the background, steps that led to the collaboration and progress of the Keinukallio sport facility project. The research was conducted as a qualitative study and data was collected using data triangulation. The main data was collected with eight thematic interviews, which were analyzed using a content analysis method. Information was also collected from project documents, municipal decision-making documents, and press articles. The project was based on the need for football facilities in Kerava and on the lack of winter training facilities for track and field in Sipoo. An initiative to increase football facilities in Kerava was done already in spring 2017, mandating the officials to investigate the possibility of the sport facility. Municipal co-operation started in discussions between the mayor of Kerava and the mayor of Sipoo, from which the case was forwarded to an existing co-operation group formed by the two municipalities. The group allowed officials and representatives of both municipalities to discuss and prepare issues simultaneously to the councils. The reduction of financial risk by sharing the costs between the two municipalities has made it possible to plan a regionally significant project instead of building traditional sports facilities. Simultaneous preparation of issues, trust, and comprehensive communication to the stakeholders of both municipalities are the keys to success in municipal co-operation. As a result of this study, municipal co-operation appears as an option that should always be considered when municipalities are planning new sports facility projects.en
dc.format.extent116
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherylikunnallinen yhteistyö
dc.subject.otherliikuntaolosuhde
dc.titleYlikunnallinen yhteistyö liikuntaolosuhteiden luomisessa : tapaustutkimus Keinukallion monitoimihallista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202208184212
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysokunnat
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoliikuntapalvelut
dc.subject.ysoliikuntapaikat
dc.subject.ysoliikuntakulttuuri
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record