Show simple item record

dc.contributor.advisorHaapakoski, Kaisa
dc.contributor.authorAirikainen, Annmarie
dc.date.accessioned2022-08-18T05:02:58Z
dc.date.available2022-08-18T05:02:58Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82669
dc.description.abstractTämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tarkastella terveydenhuollossa työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä osana moniammatillisia tiimejä ja niiden rajoja. Terveydenhuollossa työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä arvioidaan olevan noin tuhat. Aihetta on tutkittu vähän, joten on tärkeää tuoda sitä näkyväksi. Terveyssosiaalityöntekijät työskentelevät sekä itsenäisesti että osana moniammatillisia tiimejä. Moniammatillisuuden käsitettä käytetään kuvaamaan hyvin erilaisia yhteistyötapoja ja sitä voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Moniammatillisissa vuorovaikutustilanteissa on olennaista tavoittaa eri asiantuntijoiden näkökulmat, oppia niistä ja kyetä liikkumaan erilaisten ammatillisten ja organisaatiokohtaisten alakulttuurien ja tiedon muotojen välillä. Monitieteiset ja moniammatilliset arvioinnit ja ongelmanratkaisut ovat tarpeen ihmisten monimutkaisia ongelmia selvitettäessä. Kuvailevana kirjallisuuskatsauksena toteutetussa tutkielmassani hyödynnän viitekehyksenä Tor Hernesin henkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia rajoja. Hernes jaottelee organisaatioissa ja ryhmissä esiintyvät rajat kolmeen edellä mainittuun kategoriaan. Henkiset rajat liittyvät järjestäytynyttä toimintaa ohjaaviin ideoihin, ymmärrykseen ja uskomuksiin. Fyysiset rajat voivat olla fyysistä erottelua tai rakenteellisia rajoja, kuten sääntöjä ja ohjeita. Sosiaaliset rajat määrittyvät sosiaalisten sidosten mukaan ja siihen liittyvät esimerkiksi luottamus ja uskollisuus. Tarkastelemani aineiston perusteella tutkimuksista oli havaittavissa sosiaalityön moniammatillisen työskentelyn rajoja. Muiden terveydenhuollon ammattilaisten käsityksen sosiaalityöstä ovat rajalliset, jonka vuoksi sosiaalityön koko potentiaalia ei pystytä hyödyntämään. Informaation saamiseen liittyvät rajoitukset aiheuttavat haasteita kommunikoinnissa muiden moniammatillisen tiimin jäsenten välillä. Resurssien niukkuudesta johtuen sosiaalityöntekijän tehtäviä saattaa joutua hoitamaan joku muu tiimin jäsen.fi
dc.format.extent30
dc.language.isofi
dc.titleMoniammatillinen sosiaalityö terveydenhuollossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202208184210
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.subject.ysoterveydenhuolto
dc.subject.ysoterveydenhuollon sosiaalityö
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record