Show simple item record

dc.contributor.advisorAuvinen, Tommi
dc.contributor.authorRomo, Eero
dc.date.accessioned2022-06-28T10:30:46Z
dc.date.available2022-06-28T10:30:46Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82058
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan palkitsemista osana työntekijöiden motivaatiota suomalaisessa finanssialan organisaatiossa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää työntekijöiden kokemuksia omasta työmotivaatiostaan sekä organisaatiossa käytössä olevista palkitsemisen käytänteistä ja suoritusmittareista. Tavoitteena on myös tarkastella sitä, miten palkitsemista toteutetaan ja miten palkitsevana haastateltavat kokevat nykyisen palkitsemisen kokonaisuuden. Lisäksi pyrin tutkielmassani selvittämään lähijohtajien merkitystä palkitsemiseen ja tavoitteiden asettamiseen, sekä miten lähijohtajien toimilla palkitsemista ja tavoitteita saataisiin paremmin jalkautettua henkilöstölle. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineisto kerättiin puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden avulla. Haastatteluihin osallistui yhdeksän kohdeorganisaation työntekijää edustaen monipuolisesti kohdeorganisaation eri liiketoiminta-alueita. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Teoreettisena viitekehyksenä toimii motivaatioon, palkitsemiseen ja tavoitteisiin liittyvä aiempi tutkimus. Tutkimuksen tuloksien teemat mukailevat hyvin vahvasti viitekehystä. Aineiston perusteella aineeton ja aineellinen palkitseminen ovat molemmat tärkeitä tekijöitä työmotivaation näkökulmasta. Aineellinen palkitseminen on usein lähtökohtainen syy työn tekemiselle, mutta aineiston perusteella aineeton palkitseminen on se, mikä sitouttaa ja pitää työntekijät sitoutuneena organisaatioon. Keskeisiä aineettoman palkitsemisen sitouttavia tekijöitä ovat esimerkiksi työyhteisö, työn merkityksellisyys, mahdollisuus oppia uutta ja toimia asiantuntijana, vaikutusmahdollisuudet työn ja tavoitteiden suunnitteluun sekä hyvä johtaminen. Palkka, vuositavoitteisiin sidotut bonukset ja työsuhde-edut koettiin merkityksellisimpinä aineellisen palkitsemisen tekijöinä. Tässä tutkimuksessa todetaan juuri hyvän johtamisen nousevan yhdeksi merkittävimmäksi tekijäksi työntekijöiden motivaation ja palkitsemisen kokemuksen kannalta. Palkitsemisen kehittämisessä korostuukin juuri lähijohtajien kehittäminen.fi
dc.format.extent85
dc.language.isofi
dc.subject.otherlähijohtaja
dc.titleHyvä ja paha palkitseminen Osuuspankissa : minkälaiset tavoitteet motivoivat ja miten lähijohtajien toimilla saadaan tavoitteita jalkautettua
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206283661
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysotavoitteet
dc.subject.ysopalkitseminen
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysotyömotivaatio
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysokannustimet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record