Show simple item record

dc.contributor.advisorKeskinen, Mikko
dc.contributor.authorPajunen, Daniel
dc.date.accessioned2022-06-23T09:34:42Z
dc.date.available2022-06-23T09:34:42Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82013
dc.description.abstractTutkielmassa tarkastellaan ekokriittisen lajiluennan keinoin pastoraalista ja elegistä moodia Juha Kauppisen tietokirjassa Monimuotoisuus – Kertomuksia katoamisista (2019). Kohdeteos on tarinallinen, populaari tietokirja, joka kertoo Suomen luonnon monimuotoisuuden hupenemisesta. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten pastoraalinen ja eleginen moodi ilmenevät kohdeteoksessa? 2. Miten nämä moodit toimivat osana teoksen kokonaiskompositiota ja teemaa? Laajempana taustatavoitteena tutkielmassa on tuottaa tietoa nykytietokirjallisuuden kerronnan keinoista sekä siitä, miten se kertoo ekokriisistä ja antroposeenista. Tutkielman tärkeimpiä teoreettisia viitekehyksiä ovat ekokritiikki ja lajiteoria. Posthumanismi näkyy tutkielmassa ei-inhimillisten lajien kuvaukseen keskittyvänä analyysina. Tutkielmassa käsitellään myös antroposeenin käsitettä ja sen kritiikkiä sekä perustellaan, miksi käsite on tarpeellinen, vaikka siihen liittyy myös ongelmia. Muita tutkielman taustalla vaikuttavia ja siinä käsiteltäviä viitekehyksiä ovat tietokirjallisuuden tutkimus, uuskertomuksellisuus sekä monitieteinen ympäristötutkimus. Tutkielma asettuu kirjallisuudentutkimuksen, ekokritiikin ja lajiluennan marginaaliin, ottamalla analyysikohteeksi tietokirjallisuuden, runouden tai kertovan proosan sijaan. Moodien teorian osalta tutkielmassa tukeudutaan pääasiassa Alistair Fowlerin (1982) lajiteoriaan. Tutkielmassa esitellään pastoraalisen ja elegisen moodin kehitystä antiikista nykyhetkeen ja määritellään teoriakirjallisuuden avulla pastoraalisen ja elegisen moodin piirrerepertuaarit, joihin kohdeteoksen kerrontaa verrataan. Tutkielman hypoteesin mukaisesti kohdeteoksesta löytyy runsaasti pastoraalisen ja elegisen moodin piirteitä. Esimerkiksi pejoratiivista luonnon kuvausta, tätä rikkovaa anti- ja postpastoraalista kerrontaa sekä tieteeseen ja ekologiseen vastuuntuntoon nojaavaa ympäristön uuspastoraalista kuvausta. Elegisen moodin repertuaarista teoksessa toistuu etenkin antieleginen, ei-inhimillisten lajien sekä luontoympäristöjen ylistys ja sureminen. Perinteisestä elegiasta poiketen, suru ei teoksen kerronnassa kehity aina lohdutukseen vaan jää ekoelegiaa mukaillen päälle ja vaatii lukijalta tekoja luonnon monimuotoisuuden puolesta. Pastoraalisen ja elegisen moodin piirteitä analysoimalla tutkielma onnistuu erittelemään kohdeteoksen kerronnan keinoja, kompositiota ja teeman muodostumista sekä tuomaan esiin yhteyksiä kohdeteoksen ja kirjallisuushistorian välillä. Tutkielma myös osoittaa, että tietokirjallisuutta on mielekästä lähestyä kirjallisuudentutkimuksen lajiluennan keinoin.fi
dc.format.extent89
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherelegia
dc.subject.otherekokritiikki
dc.subject.otherJuha Kauppinen
dc.subject.otherlajiteoria
dc.subject.otherMonimuotoisuus
dc.subject.othermonitieteinen ympäristötutkimus
dc.subject.othermoodi
dc.subject.otherpastoraali
dc.titleTositarinoita antroposeenista : pastoraalinen ja eleginen moodi Juha Kauppisen tietokirjassa Monimuotoisuus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206233617
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKirjallisuusfi
dc.contributor.oppiaineLiteratureen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi304
dc.subject.ysoposthumanismi
dc.subject.ysotietokirjallisuus
dc.subject.ysoekokritiikki
dc.subject.ysoantroposeeni
dc.subject.ysogenret
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record