Show simple item record

dc.contributor.advisorJokivuori, Pertti
dc.contributor.authorHolappa, Anni
dc.date.accessioned2022-06-16T09:52:11Z
dc.date.available2022-06-16T09:52:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81800
dc.description.abstractPakolaisuus koskettaa noin 84 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. Viime vuosina maailman pakolaiskriisit ovat koskettaneet myös suomalaisia, ensin vuoden 2015 pakolaiskriisin aikana, sitten Afganistanin ja Ukrainan sotien aikana vuosina 2021 ja 2022. Medialla on sosiaalisten kategorioiden uusintajana ja vahvistajana keskeinen rooli siinä, kuinka pakolaisuudesta uutisoidaan. Myös pakolaisen sukupuoli vaikuttaa siihen, miten hänet vastaanotetaan. Tässä pro gradussa tutkin sitä, miten pakolaismiehistä ja pakolaisnaisista puhuminen eroaa toisistaan sosiaalisessa mediassa. Minua kiinnostaa etenkin se, millaisilla tavoilla pakolaisiin liitetyt puhetavat eroavat sukupuolen perusteella ja kuinka ne tuottavat tietynlaisia mielikuvia ja ajatuksia pakolaisuudesta sekä siitä, millainen on hyväksytty pakolainen. Tutkimuksen menetelmänä sekä väljänä teoriaa ohjaavana viitekehyksenä toimii kriittinen diskurssianalayysi. Aineiston olen kerännyt Helsingin Sanomien artikkelien kommenttikentistä. Olen poiminut artikkelit syksyn 2021 ajalta, jolloin Afganistanin kriisistä uutisoitiin laajasti. Valintakriteerien pohjalta löysin yhteensä 18 artikkelia, joihin oli tullut aineiston keräämisen aikaan 390 kommenttia. Näistä 65 kommentissa mainittiin sukupuolitematiikka. Diskurssianalyysin tulokset tiivistyvät neljään vallitsevaan diskurssiin, jotka nimesin seuraavasti: maskuliinisuusdiskurssi, kulttuuridiskurssi, uhridiskurssi ja myötämielinen diskurssi. Löytyneet diskurssit voidaan sijoittaa yhteisen sukupuoliroolien metadiskurssin alle, joka korostaa miesten ja naisten erilaisia rooleja perheyksikössä ja yhteiskunnassa. Tutkimuksen tulokset osoittavat voimakkaasti siihen suuntaan, että kansallisuuteen liittyvillä representaatioilla on korostunut merkitys siinä, ketkä ja millaiset pakolaiset hyväksytään osaksi suomalaisten joukkoa. Tutkimuksen perusteella pakolaisnaiset saatetaan hyväksyä helpommin osaksi “meitä”, kun taas pakolaismiehille “meistä” “muihin” tehtävä siirtymä saattaa olla hankalampi. Sukupuolen merkitys palautuu aineistossani kansallisuusihanteiden luomiin perinteisiin ja kapeisiin ajatuksiin sukupuolirooleista. Sekä pakolaismiehiin, että pakolaisnaisiin suhtautumisessa näkyvät rasismi ja värittyneet ajatukset Afganistanin ja laajemmin muslimimaiden kulttuureista. Kansallisissa ihanteissa painottuvien sukupuoliroolien näkökulmasta pakolaisuus ei sovi osaksi perinteistä miehen roolia. Naiset puolestaan pelkistetään alisteiseen uhrin rooliin.fi
dc.format.extent51
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.title"Ennen aikaan turvaan lähetettiin ensin naiset ja lapset" : kriittinen diskurssianalyysi pakolaismiehiin ja pakolaisnaisiin suhtautumisesta Helsingin Sanomien kommenteissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206163409
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysorasismi
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysopakolaisuus
dc.subject.ysopakolaiset
dc.subject.ysosukupuoliroolit
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysostereotypiat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record