Show simple item record

dc.contributor.advisorRiekkinen, Janne
dc.contributor.authorPatrikainen, Milla
dc.date.accessioned2022-06-16T09:45:14Z
dc.date.available2022-06-16T09:45:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81799
dc.description.abstractSuomessa on tällä hetkellä käynnissä yksi Suomen historian merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista: sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus eli sote-uudistus. Tiedolla johtaminen on tunnistettu yhdeksi sote-uudistuksen onnistumisen perusedellytykseksi. Sote-palveluiden järjestämisessä henkilöstön rooli on merkittävä, joka on korostunut entisestään viimeaikaisten lakkojen aikana. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää tiedolla johtamisen mahdollisuuksia, haasteita ja tarpeita sosiaali- ja terveysalalla henkilöstöhallinnon näkökulmasta, koska aiempaa tutkimusta aiheeseen liittyen ei juurikaan ole. Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä empiirisestä osiosta. Empiirinen osio toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa haastateltiin aihealueen kannalta keskeisiä asiantuntijoita ja johtajia puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla. Tutkimuksen tulokset analysoitiin temaattisen analyysimenetelmän keinoin. Tutkielman tulosten perusteella tiedolla johtamisen nähdään tarjoavan valtavasti mahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle, kuten parempaa kilpailuetua, henkilöstösuunnittelua ja osaamisen johtamista. Tiedolla johtamisen avulla on mahdollista saada oikea määrä henkilöstöä oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan ja oikealla osaamisella. Kuitenkin myös useita haasteita ja tarpeita tiedolla johtamiseen tunnistettiin. Keskeiset haasteet tunnistettiin liittyvän muun muassa tiedon yhdisteltävyyteen, teknologioihin, tiedon hyödyntämiseen sekä sote-alan toimintakulttuuriin ja johtamiseen. Tutkielma tarjoaa ylätason katsauksen sosiaali- ja terveysalan tiedolla johtamisen mahdollisuuksiin, haasteisiin ja tarpeisiin henkilöstöhallinnon näkökulmasta.fi
dc.description.abstractFinland is currently undergoing one of the most significant administrative reforms in Finnish history: the reform of social and health services and rescue services, ie the SOTE reform. Knowledge management has been identified as one of the basic preconditions for the success of the SOTE reform. The role of personnel in the organization of SOTE services is significant, which has become even more important during the recent strikes. The purpose of this master's thesis was to find out the opportunities, challenges and needs of knowledge management in the social and healthcare sector from the perspective of human resource management, as there is only a little previous research on the topic. This master’s thesis includes two parts: a literature review and an empirical study. The empirical study was carried out as a qualitative study, in which key experts were interviewed through semi-structured thematic interviews. The results of the study were analysed using a thematic analysis method. Based on the results of this thesis, knowledge management is seen as offering huge opportunities in the social and healthcare sector, such as better competitive advantage, personnel planning, and competence management. With knowledge management, it is possible to get the right number of staff in the right place, at the right time and with the right skills. However, several challenges and needs for knowledge management were also identified. The main challenges were related to the connectivity of information, technologies, the utilization of information, and the operating culture and management. This master’s thesis provides a top-level overview of the opportunities, challenges and needs of knowledge management in the social and healthcare sector from the perspective of human resource management.en
dc.format.extent76
dc.language.isofi
dc.subject.othertiedolla johtaminen
dc.subject.othertietojohtaminen
dc.subject.othersosiaali- ja terveydenhuolto
dc.titleTiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalalla henkilöstöhallinnon näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206163408
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoterveydenhuolto
dc.subject.ysososiaalihuolto
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysotietämyksenhallinta
dc.subject.ysohenkilöstöhallinto
dc.subject.ysohenkilöstöjohtaminen
dc.subject.ysosote-uudistus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record