Show simple item record

dc.contributor.advisorAsunta, Laura
dc.contributor.authorForsman, Henna
dc.date.accessioned2022-06-16T08:55:39Z
dc.date.available2022-06-16T08:55:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81787
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata pakolaistaustaisten informaatiokokemusta informaation saamisen haasteiden ja siihen liittyvien odotuksien ja tuen tarpeiden näkökulmasta. Informaatiota lähestyttiin tässä tutkimuksessa edellytyksenä osallisuudelle, joka muodostuu inhimillisten tarpeiden täyttymisen, yksilölle saatavilla olevien resurssien ja toiminnan yhteisvaikutuksesta. Tutkimuksen aineisto koostui kuudesta Suomessa asuvan pakolaistaustaisen teemahaastattelusta ja kerätty aineisto analysoitiin laadullista sisällönanalyysia ja teemoittelua hyödyntäen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että pakolaistaustaisilla on haasteita sopeutua uuden ympäristön informaatiokäytäntöihin, ja heiltä puuttuu tähän tarvittavia resursseja kuten tietoja ja taitoja. Tiedon saamiseen liitettiin sekä sisäisiä että ulkoisia haasteita, joita olivat koulutustausta, kielitaito, informaationlukutaito, teknologiset taidot, taloudellinen tilanne, palvelut ja tuki, psykologiset tekijät, luottamus, sosiaaliset verkostot ja asenteet. Tuen tarpeita ja odotuksia tässä tutkimuksessa olivat ystävystyminen suomalaisten kanssa, tiedon saaminen ihmiseltä, osallistuminen ja osallistaminen, saavutettava viestintä ja tuki puuttuvien taitojen oppimiseen. Tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempaa tutkimustietoa ja korostavat erityisesti sosiaalisten verkostojen ja toisten ihmisten roolia tiedon saamisessa. Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että pakolaistaustaisten tiedonsaanti ei ole yksin viestinnän ammattilaisten ratkaistavissa oleva asia, vaan siihen tarvitaan monia tahoja kansalaisia unohtamatta. Tuloksista nousee esiin ikävä todellisuus, jonka mukaan informaatio ei ole tässä tutkimuksessa löydettyjen haasteiden vuoksi riittävän saavutettavaa ja moni pakolaistaustainen jää useiden edellä mainittujen haasteiden yhteisvaikutuksesta erityisesti verkossa tarjottavan informaation ulkopuolelle. Tarjoan näihin haasteisiin kehitysehdotuksia, joista on hyötyä päättäjille, viranomaisille, viestinnän ammattilaisille ja kansalaisille.fi
dc.format.extent68
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherinformaatiokokemus
dc.subject.othersaavutettava viestintä
dc.title"En tiennyt, mitä mun pitää tietää" : Suomen pakolaistaustaisten kokemuksia informaation saamisen haasteista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206163396
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestinnän johtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Communicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi2043
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysoinformaatio
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysopakolaiset
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysokotoutuminen (maahanmuuttajat)
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record