Show simple item record

dc.contributor.advisorKeskinen, Mikko
dc.contributor.authorMikkonen, Jenna
dc.date.accessioned2022-06-15T12:09:00Z
dc.date.available2022-06-15T12:09:00Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81757
dc.description.abstractTutkielma käsittelee Siri Pettersenin Korpinkehät-trilogiassa päätapahtumapaikkana toimivan Yminmaan kulttuurin ja luonnon rakennetta sekä niiden tuottamaa toiseuden kokemusta. Tavoitteena on selvittää, miten fiktiivisen Yminmaan rakenteessa yhdistellään keksittyjä elementtejä primaarimaailman jäljittelyyn. Tutkimusmetodina toimii fantasiakirjallisuuden postmodernistisen teorian ja kulttuurisen identiteetin tutkimuksen yhdistävä luenta. Tutkimus kytkeytyy kertomuksen teoriaan sekundaaristen maailmojen rakentamisen kautta ja painottuu fantasiamaailmoille tärkeään keksimisen voimaan. Teoreettisessa viitekehyksessä hyödynnetään myös Rimmon-Kenanin (1991) fokalisoijan määritelmää. Tutkielman analyysiosio koostuu kahdesta pääluvusta, joissa (1) eritellään Yminmaan fantastisia piirteitä sekä niiden funktioita ja (2) pohditaan sekundaarisen maailman tuottamaa toiseutta suhteessa muihin teoksissa esiintyviin maailmoihin. Fantastisia piirteitä käsittelevä osio pohjautuu vahvasti Wolfin (2012) teoriaan sekundaaristen maailmojen rakentamisesta. Analyysi keskittyy suurelta osin primaarimaailman oletusarvoihin tehtyihin muutoksiin ja ottaa samalla huomioon sekundaarimaailman sisäisen johdonmukaisuuden. Fantasian tarkasteleminen kosmologisesta näkökulmasta antaa tilaisuuden tutkia fiktiivisten olentojen välillä esiintyvää arvottamista. Toiseutta koskevissa luvuissa päähenkilön kokemuksia kolmessa maailmassa vertaillaan yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien kautta. Analyysin kohteena ovat identiteetin muutokset ja vieraisiin kulttuureihin sopeutuminen.fi
dc.format.extent53
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othersekundaariset maailmat
dc.subject.othermaailmanrakentaminen
dc.titleSekundaarisen Yminmaan rakenne ja sen tuottama toiseus Siri Pettersenin Korpinkehät-trilogiassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206153366
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKirjallisuusfi
dc.contributor.oppiaineLiteratureen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi304
dc.subject.ysofokalisaatio
dc.subject.ysofantasiakirjallisuus
dc.subject.ysotoiseus
dc.subject.ysokirjallisuudentutkimus
dc.subject.ysokulttuuri
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysofantasia
dc.subject.ysokirjallisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record