Show simple item record

dc.contributor.advisorKasila, Kirsti
dc.contributor.authorJääskeläinen, Pihla
dc.date.accessioned2022-06-14T07:16:20Z
dc.date.available2022-06-14T07:16:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81690
dc.description.abstractPainonpudotuksella on mahdollista edistää hyvinvointia sekä ehkäistä ja hoitaa lihavuuteen liittyviä sairauksia. Painonpudotuksen haasteena on ollut painon palautuminen alkuperäiselle tasolle pitkällä aikavälillä. Erityisesti painonhallinnassa fyysisen aktiivisuuden rooli on keskeinen. Tutkimustiedon valossa sekä verkko-ohjelmista että hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvista menetelmistä on saatu lupaavaa näyttöä painonpudotuksesta ja fyysisen aktiivisuuden edistämisestä myös pidemmällä aikavälillä. Uusia painonpudotus ja -hallintamenetelmiä ja tietoa verkko-ohjelmien vaikuttavuudesta tarvitaan kuitenkin lisää. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, muuttuuko verkkopohjaiseen Terveyslaihdutusvalmennukseen osallistuneiden paino ja fyysinen aktiivisuus valmennuksen aikana, eroaako mahdollinen muutos sukupuolten, ikäryhmien tai lähtötason fyysisen aktiivisuuden mukaan ja ovatko painon ja fyysisen aktiivisuuden muutokset yhteydessä toisiinsa. Tutkimuksen aineistona on Painonhallintatalon 12 kuukautta kestävän digitaalisen Terveyslaihdutusvalmennuksen osa-aineisto (n=365), joka pohjautuu hyväksymis- ja omistautumisterapiaan. Valmennusohjelman aikaiset itseraportoidut painotiedot olivat saatavilla tutkittavilta neljältä mittausajankohdalta ja itseraportoidut fyysisen aktiivisuuden tiedot vähintään kahdelta mittausajankohdalta. Otoksesta poissuljettiin osallistujat, joiden hoitoon verkko-valmennusohjelman lisäksi sisältyi laihdutuslääkitys- tai leikkaushoito tai erittäin niukkaenerginen dieetti. Aineisto analysoitiin verrannollisten parien t-testillä, ristiintaulukoinnilla, Pearsonin- ja Spearmanin korrelaatioilla ja toistomittausten varianssianalyysilla. Valmennusohjelman aikana tutkittavien keskimääräinen paino laski ja keskimääräinen fyysinen aktiivisuus lisääntyi. Muutokset eivät eronneet eri ikäryhmien ja sukupuolten välillä. Fyysinen aktiivisuus lisääntyi valmennusohjelman aikana ainoastaan heillä, jotka olivat inaktiivisia valmennusohjelman lähtötilanteessa. Painonlasku oli samanlaista valmennusohjelman aikana riippumatta siitä, miten fyysinen aktiivisuus käyttäytyi. Painonlaskuun ei vaikuttanut se, että liikkuiko tutkittava enemmän, vähemmän tai saman verran kuin ennen. Intensiivisen hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvan verkkopohjaisen valmennusohjelman avulla voidaan pudottaa painoa ja todennäköisesti edistää fyysistä aktiivisuutta. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää jatkossa valmennusohjelman suunnittelussa ja kehittämisessä. Lisäksi tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää jatkotutkimuksissa.fi
dc.description.abstractWeight loss has the potential to promote well-being and to prevent various obesity-related diseases. However, in long term lost weight tends to return to the initial level. Especially in weight management the role of the physical activity is crucial. Evidence of the earlier studies has indicated that the web-based interventions and acceptance and commitment therapy -based interventions have potential to lose weight and promote physical activity in the long term. New weight loss and weight management methods and more knowledge of their effectiveness is needed. The purpose of this study was to examine results of Healthywayhubs` Healthy Weight Coaching. Changes in weight and physical activity during the coaching were studied. Furthermore, this study examined whether the possible changes differ by age, sex or baseline physical activity. In addition, this study explored connections between changes of physical activity and weight loss during the coaching. Digital Healthywayhub`s Healthy Weight Coaching is based on acceptance and commitment therapy. Data of this 12 months coaching was used for this study (n=365). Participants’ self-reported weight data were collected in four different timepoints and self-reported physical activity data were collected in at least two timepoints. Exclusion criteria were use of obesity medication, prior obesity surgery, and use of a very low-energy diet. Results were analysed with a paired-sample t-test, cross tab, chi square test, Pearson´s and Spearman`s correlations and variance analysis of repeated measurement. During the coaching program, mean bodyweight decreased and mean physical activity increased. These changes did not differ between sex or age groups. However, increase of physical activity was detected only in participants who were inactive at the baseline. Correlation between changes in weight and physical activity were weak. Weight changes did not differ between participants who increased or decreased their physical activity during the coaching program. Intensive, acceptance and commitment therapy-based digital coaching can help participants to lose weight and is likely to promote their physical activity. Results can serve in further designing and developing coaching program. In addition, data and results of this study can be used in further research.en
dc.format.extent83
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherlihavuuden hoito
dc.subject.otherverkkointerventio
dc.titleVerkkopohjaisen intervention aikana ilmenevät muutokset painossa ja fyysisessä aktiivisuudessa : Painonhallintatalon Terveyslaihdutusvalmennuksen tuloksia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206143299
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysolihavuus
dc.subject.ysopainonhallinta
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysolaihdutus
dc.subject.ysoterveyden edistäminen
dc.subject.ysohyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.subject.ysoylipaino
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record