Show simple item record

dc.contributor.advisorMoilanen, Panu
dc.contributor.authorStucki, Max
dc.date.accessioned2022-06-14T05:31:29Z
dc.date.available2022-06-14T05:31:29Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81684
dc.description.abstractRefleksiivinen kontrolli on Neuvostoliitossa kehitetty ja Venäjän federaation edelleen käyttämä vastustajan päätöksentekoon kohdistuvan vaikuttamisen malli. Refleksiivistä kontrollia voidaan hyödyntää sekä sotilaallisessa että poliittisessa kontekstissa. Venäjä on aivan viime vuosiin asti käyttänyt refleksiivistä kontrollia osana sodankäynnin ja poliittisen vaikuttamisen operaatioitaan ja pyrkii kehittämään mallia edelleen. Tutkielmassa tutkimustavoitteena oli kartoittaa refleksiivistä kontrollia koskevan tutkimuksellisen ymmärryksen tämänhetkistä tilaa perustuen englannin- ja suomenkielisiin lähteisiin. Tutkimusmenetelmänä hyödynnettiin systemaattista kirjallisuuskatsausta. Tutkielmassa suoritettiin laaja-alainen ja systemaattinen tietokantahaku, jonka perusteella kerättiin tutkimusmateriaali. Materiaali analysoitiin sopivuuden varmistamiseksi. Lopullinen tutkimusaineisto jaoteltiin teemoittelun avulla kokonaisuuksiksi, joiden avulla kyettiin vastaamaan tutkielman tavoitteeseen. Tutkimuksen lopputuloksena syntyi kahdeksan pääteemaa, joiden puitteissa refleksiivistä kontrollia koskevan tutkimuksen keskeiset tulokset esiteltiin jäsennellysti. Tulokset tarjosivat synteesin aihepiiriä koskevasta tutkimustiedosta. Tulosten perusteella voidaan todeta, että refleksiivistä kontrollia on lopulta tutkittu englannin- ja suomenkielisissä akateemisissa konteksteissa verrattain vähän. Asiaa koskeva ymmärrys nojaa suurelta osin aivan muutamien keskeisten tutkijoiden jo useita vuosia, tai jopa vuosikymmeniä, sitten suorittamaan työhön.fi
dc.description.abstractReflexive control is a model to influence an opponent's decision-making system developed in the Soviet Union that the Russian Federation still uses. Reflexive control can be employed both in military and political contexts. Russia has been utilising reflexive control as a part of its military and political influence operations until recent years and continues to develop the model further. This study aimed to collect and analyse research about reflexive control published in English and Finnish to create an understanding concerning the state and extent of the mentioned research. The research method was a systematic literature review. The study involved a wide-ranging and systematic database search that provided the research material. The material was analysed to ensure its suitability for the research aim. The final material was divided into thematic groups that answered the research aim. The study's results were eight main themes that provided the context in which the key findings of the current reflexive control research were presented in a structured manner. The results offered a synthesis of the current research. Based on the results, it can be argued that reflexive control has been a relatively little researched topic in English and Finnish academic contexts. Understanding concerning reflexive control is mainly based on the works of a few key researchers, who produced their works already years, or even decades, ago.en
dc.format.extent63
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherrefleksiivinen kontrolli
dc.subject.otherVenäjä
dc.titleRefleksiivinen kontrolli : systemaattinen kirjallisuuskatsaus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206143293
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTurvallisuus ja strateginen analyysifi
dc.contributor.oppiaineTurvallisuus ja strateginen analyysien
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysokontrolli
dc.subject.ysokirjallisuuskatsaukset
dc.subject.ysosystemaattiset kirjallisuuskatsaukset
dc.subject.ysovaikuttaminen
dc.subject.ysopoliittinen kontrolli
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record