Show simple item record

dc.contributor.advisorKarjaluoto, Heikki
dc.contributor.authorAaltola, Max
dc.date.accessioned2022-06-10T11:10:52Z
dc.date.available2022-06-10T11:10:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81632
dc.description.abstractVaikka markkinoinnin automaatio kasvattaa suosiotaan erityisesti yrityksissä ja organisaatioissa, akateeminen tutkimus siitä on edelleen hyvin rajallista. Markkinoinnin automaation (MA) kaltaiset ICT-järjestelmät, kuten asiakkuuksien hallinta (CRM) ja myynnin automaatio (SFA), ovat herättäneet suurta kiinnostusta akateemisessa maailmassa, jättäen tutkimusraon markkinoinnin automaatiolle ja sen toiminnoille. Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietämystä siitä, kuinka markkinoinnin automaatiojärjestelmiä voidaan ottaa käyttöön onnistuneesti. Tavoitteen saavuttamiseksi työssä tunnistetaan markkinoinnin automaation toteutuksen edellytyksiä ja toteutusprosessiin vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi selvitetään markkinoinnin automaation käyttöönoton hyötyjä ja haittoja sekä mahdollisia eroja markkinointiautomaation ja muiden ICT-järjestelmien, mukaan lukien CRM ja SFA, käyttöönotossa. Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena hyödyntäen haastatteluja ja havaintoja tiedonkeruumenetelminä. Tutkimuksen kohteena olevasta yrityksestä haastateltiin kahta henkilöä yrityksen myynti- ja markkinointiosastoilta. Lisäksi tutkija työskenteli tutkimuksen kohteena olevassa suomalaisessa B2B-logistiikkaratkaisujen toimittajayrityksessä tutkimuksen tekohetkellä. Markkinoinnin automaation edellytysten tutkimiseksi, työssä otettiin käyttöön Muphyn (2018) viitekehys. Tutkimustulosten rakentamisen jälkeen samaa viitekehystä muutettiin niin, että pystyttiin vastaamaan tutkimuksen alkuvaiheessa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Loput teoreettisesta taustasta koostuivat ICT:n käyttöönotosta ja toimeenpanosta, sosiaalisesta mediasta ja sisältömarkkinoinnista sekä markkinoinnin automaation keskeisistä käsitteistä. Tutkimuksen tulokset laajentavat olemassa olevaa markkinoinnin automaation ja ICT-käyttöönoton tutkimuspohjaa. Tulokset viittaavat siihen, että markkinoinnin automaatioalustan onnistunut käyttöönotto edellyttää monia tekijöitä, jotka on otettava huomioon prosessin eri vaiheissa. Prosessin onnistuminen riippuu suuresti siitä, onko olemassa oikeat henkilöresurssit, oikea projektin laajuus ja realistisesti asetetut tavoitteet. Nämä edellytykset oppimalla markkinoinnin automaatiota hankkiva yritys voi hyödyntää opittuja taitoja myös tulevissa ohjelmistohankinnoissa. Lisäksi tunnistettiin useita samankaltaisuuksia eri ICT-ohjelmistohakintojen välillä, kuten asianmukaisen koulutuksen tarve ja tarve ymmärtää, miksi valittu ohjelmisto alun perin hankitaan.fi
dc.description.abstractEven though marketing automation is increasing its popularity especially within companies and organizations, the academic research on it is still limited. Marketing automation is a software that is used to manage marketing campaigns, channels and processes through automation. Similar information and communication technology (ICT) systems to marketing automation (MA), like customer relationship management (CRM) and sales force automation (SFA) have received great interest in the academic world, leaving a research gap to be studied with MA. The goal of this research is to increase the knowledge of how MA software can be successfully implemented. To reach the goal, the antecedents of MA implementation and factors affecting the implementation process are identified. Moreover, the benefits and drawbacks of implementing MA are researched as well as any differences in implementation a MA and other ICT systems, including CRM and SFA. The study is conducted as a case study utilizing interviews and observations as data gathering methods. There are two interviews conducted with employees from sales and marketing departments of the case company. Additionally, the researcher worked in the case company, a Finnish B2B logistic solution provider. To study the antecedents of MA, a framework by Muphy (2018) was adopted. After the research findings were constructed, the same framework was modified to answer the research questions presented early in the study. The rest of the theoretical background consisted of ICT adoption and implementation, social media and content marketing as well as the key concepts of MA, including cooperation between sales and marketing departments. The findings of the study extend the existing research on MA and ICT implementation. The findings suggest that to successfully implement a MA platform, there are many factors that must be considered. The implementation process is highly dependent on having correct human resources, proper scoping and realistic goals over any other factors. Having these antecedents in place, the company adopting MA can utilize the learned skills in future software implementations as well. Furthermore, several similarities between different ICT software implementations were identified, such as a need for proper training and a need to understand why the software is implemented in the first place.en
dc.format.extent60
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.othermarketing automation
dc.subject.othercontent marketing
dc.titleAntecedents in the adoption and implementation of a new marketing automation software
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206103240
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMarkkinointifi
dc.contributor.oppiaineMarketingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysoasiakkuudenhallinta
dc.subject.ysomarkkinointiviestintä
dc.subject.ysomarketing
dc.subject.ysosocial media
dc.subject.ysocustomer relationship management
dc.subject.ysomarketing communication
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record