Show simple item record

dc.contributor.advisorMunnukka, Juha
dc.contributor.advisorUusitalo, Outi
dc.contributor.authorLohimäki, Tero
dc.date.accessioned2022-06-10T07:34:26Z
dc.date.available2022-06-10T07:34:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81613
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää tietointensiivisten asiantuntijapalvelujen hankintoihin liittyviä tekijöitä yrityksen lähtiessä kehittämään liiketoimintaansa niiden avulla. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kuutta johtajaa eri toimialoilta ja erikokoisista yrityksistä heidän työpaikoillaan. Tutkimuksessa käytettiin puolistrukturoituja yksilöhaastatteluja. Tutkimusaineiston analyysimenetelmänä käytettiin teorialähtöistä analyysia. Asiakkaan tarpeiden tarkat määrittelyt näyttelivät tärkeää osaa tietointensiivisten asiantuntijapalvelujen hankintojen onnistumisessa. Merkittävin tekijä tietointensiivisten asiantuntijapalvelujen hankinnoissa asiakkaan näkökulmasta oli palveluntarjoajan arvoehdotus, josta selvisivät palvelun tarjoamat liiketoiminnalliset hyödyt. Päästäkseen mukaan kilpailutukseen palveluntarjoajan tuli osoittaa asiakkaan toimialan ja liiketoiminnan tuntemusta. Asiakkaat edellyttivät palveluntarjoajan henkilöstöltä vankkaa kokemusta aiemmista projekteista, jolla varmistettiin omien liiketoimintaongelmien ratkaiseminen. Strategisissa palvelun hankinnoissa luottamus oli hintaa kriittisempi tekijä toimittajaa valittaessa, siksi luottamus on toimivan asiakassuhteen kulmakivi. Ilman luottamusta ei liiketoiminnan kehittämisessä tarvittavia luottamuksellisia tietoja pystytä jakamaan palveluntarjoajalle. Tutkimuksen löydökset täydensivät alan kirjallisuutta nostamalla esiin uutta tietoa asiakkaaseen liittyvistä tekijöistä tietointensiivisten asiantuntijapalveluiden hankintapäätöksissä. Asiakkaaseen liittyviä tekijöitä olivat yrityksen toimiala ja koko sekä johtajien koulutustausta ja asema. Toimiala vaikutti yrityksen tiedonhakuun ja markkinointiin. Yritysten koolla oli vaikutusta mm. siihen, miten laajasti laatua arvioitiin. Johtajien suorittamilla jatkotutkinnoilla näytti olevan vaikutusta siihen, miten he arvostivat palveluntarjoajilla käytössä olevien tieteellisten menetelmien hyödyntämistä menetelmien soveltamisessa. Jatkotutkinnon suorittaneet pitivät sisältömarkkinoinnin keinoja keskeisinä nykyaikaisina menetelminä niin tiedonhaussa kuin oman yrityksen markkinoinnissa. Tutkimuksen toimitusjohtajilla oli toimialojen toimitusjohtajien kesken hyvin kiinteät verkostot, joissa vaihdettiin tietoa alan toimijoista ja heidän toteuttamistaan palveluista. Toimitusjohtajat luottivat tiedonhaussa enemmän kollegoihinsa kuin oman yrityksensä johtoon ja työntekijöihin, kun yritys hankki tietoa tietointensiivisten asiantuntijapalvelujen tarjonnasta.fi
dc.format.extent77
dc.language.isofi
dc.subject.othertietointensiiviset asiantuntijapalvelut
dc.subject.otherKIBS
dc.subject.otherarvoehdotus
dc.subject.otherhankintapäätös
dc.subject.otherKIBS-palveluntarjoaja
dc.subject.otherKIBS-konsultti
dc.titleTietointensiivisten asiantuntijapalvelujen hankintapäätökseen vaikuttavat tekijät
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206103221
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMarkkinointifi
dc.contributor.oppiaineMarketingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.subject.ysopalveluyritykset
dc.subject.ysoasiantuntijapalvelut
dc.subject.ysoasiantuntijuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record