Show simple item record

dc.contributor.advisorAunola, Kaisa
dc.contributor.authorJoronen, Elina
dc.date.accessioned2022-06-03T10:33:16Z
dc.date.available2022-06-03T10:33:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81456
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka suuri osuus urheilulukion vuonna 2015 aloittaneista nuorista jatkoi tavoitteellista kilpaurheilua lukion jälkeen varhaisaikuisuudessa sekä tutkia sukupuolen ja lajimuodon yhteyttä kilpaurheilun jatkamiseen. Lisäksi tarkasteltiin lukioaikaisen urheilija- ja opiskelijaidentiteetin sekä resilienssin yhteyttä tavoitteellisen kilpaurheilun jatkamiseen varhaisaikuisuudessa. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston Winning in the long run -hanketta. Pitkittäistutkimuksen seurantavaihe toteutettiin syksyllä 2021 aiemmin lukioaikana (2015–2018) osallistuneille urheilulukiolaisille. Tämän osatutkimuksen aineisto koostui 238 seurantatutkimukseen ympäri Suomen osallistuneesta henkilöstä, jotka olivat iältään keskimäärin 21-vuotiaita. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että alle puolet (n = 109; 45.8 %) urheilulukiolaisista oli jatkanut tavoitteellista kilpaurheilua varhaisaikuisuudessa. Ammattilaisurheilijoita seurantatutkimuksen aikaan oli alle kymmenen prosenttia (n = 16). Logistisen regressioanalyysin tuloksista kävi ilmi, että sukupuoli, lajimuoto tai lukioaikainen resilienssi eivät olleet tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä tavoitteellisen kilpaurheilun jatkamiseen varhaisaikuisuudessa. Sen sijaan lukioaikainen sekä urheilija- että opiskelijaidentiteetti olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä tavoitteellisen kilpaurheilun jatkamiseen varhaisaikuisuudessa. Vahva urheilijaidentiteetti lukion lopussa ennusti tavoitteellisen kilpaurheilun jatkamista, kun taas vahva opiskelijaidentiteetti ennusti tavoitteellisen kilpaurheilun lopettamista. Tulokset viittaavat siihen, että tavoitteellinen kilpaurheilu-ura lopetetaan usein lukion jälkeisessä siirtymävaiheessa. Lisäksi harva urheilulukion käynyt nuori on varhaisaikuisuudessa ammattilaisurheilija. Identiteetin yhteys tavoitteellisen urheilun jatkamiseen viittaa siihen, että nuoruuden tärkeimmällä kehitystehtävällä, identiteetin muodostamisella, on merkittävä rooli siirtymävaiheessa tavoitteellisen kilpaurheilun jatkamisen kannalta. Jatkossa olisikin tärkeä tutkia tarkemmin urheilun lopettamiseen johtavia syitä, sekä tutkia tarkemmin identiteettiprofiilien yhteyttä myös hyvinvointiin.fi
dc.description.abstractThe aim of the present study was to examine how many participants are still participating in competitive sports in early adulthood after sports high school, and whether gender and type of sport predict the continuation of competitive sports. In addition, the aim was to investigate whether athletic and student identity at the end of high school, and resilience at the end of high school predict the continuation of competitive sports in early adulthood. This study is part of University of Jyvaskyla’s Winning in the long run -research project. The latest follow-up measurement point of the longitudinal study was carried out through an online survey in fall 2021. The sample of the present study consisted of those 238 participants who had been participants of the longitudinal study also during high school (2015-2018). The participants were 21 years old, and they were from all over Finland. The results showed that less than half (n = 109; 45.8%) of the participants continued competitive sports in early adulthood. Moreover, at the time of the follow-up study in early adulthood, under ten percent (n = 16) were professional athletes. The results of logistic regression analysis showed further that gender, type of sport, or resilience at the end of high school did not predict the continuation of competitive sports in early adulthood. However, the identity at the end of high school was associated with the continuation: the higher the level of athletic identity at the end of high school, the more likely competitive sports was continued in early adulthood, whereas the higher the level of student identity at the end of high school, the more likely competitive sports was discontinued. Overall, the results suggest that many athletes discontinue their athletic careers during the transition from adolescence to early adulthood, and only a few athletes that have studied in sports high school are professional athletes in early adulthood. The connection between identity and the continuation of sports suggests that identity formation during adolescence is significant developmental phase to the continuation of sports in transition to early adulthood.en
dc.format.extent45
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othervarhaisaikuisuus
dc.subject.otherlajimuoto
dc.titleTaustatekijöiden, identiteetin ja resilienssin yhteys tavoitteellisen kilpaurheilun jatkamiseen urheilulukion jälkeen varhaisaikuisuudessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206033074
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysokilpaurheilu
dc.subject.ysoresilienssi
dc.subject.ysosiirtymävaihe
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record