Show simple item record

dc.contributor.advisorVilkuna, Janne
dc.contributor.advisorLonkila, Helena
dc.contributor.authorHolmberg, Tanja
dc.date.accessioned2022-06-01T08:42:33Z
dc.date.available2022-06-01T08:42:33Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81399
dc.description.abstractMaisterintutkielmassani tarkastelen yksilön merkitystä rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämisprosessissa. Arvokasta, vanhaa rakennuskantaa voidaan suojella asemakaava-alueilla ensisijaisesti maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvalla kaavoituksella, mutta rakennussuojelulainsäädäntöön jää paljon tulkinnan varaa ja epäselvyyksiä. Suojeltavat kohteet ja suojelun ulkopuolelle jäävän rakennuskannan säilyttämiseen ja hoitoon liittyvät päätökset jäävät pitkälti rakennuksen omistajan vastuulle. Yksilön päätöksillä on kauaskantoisia seurauksia, joten ympäristön ja ihmisen välinen vuorovaikutussuhde nousee merkittävään rooliin suojeluprosessissa. Tutkimuskohteena ovat Vanhan Porvoon asukkaat, joille olen toteuttanut internetkyselyn poikittaistutkimuksena. Kyselylomakkeen lisäksi empiirinen tutkimusaineistoni rakentuu tutkimushaastatteluista. Edellisen lisäksi aineisto muodostuu rakennetun kulttuuriperinnön suojelua koskevista strategioista ja sopimuksista sekä rakennussuojelun lainsäädäntöön liittyvästä aineistosta. Lisäksi aineistona on rakennetun kulttuuriympäristön suojeluun liittyvää kirjallisuutta. Tutkimus pyrkii löytämään vastauksia Vanhan Porvoon asukkaiden arvomaailman muodostumiseen ainutlaatuisen rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämisen kannalta. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva suojelumyönteisyyteen vaikuttavista tekijöistä ja tarvehierarkian muotoutumisesta. Ympäristön, aiemmilta sukupolvilta siirtyneiden perinteiden, yhteisöllisyyden, koulutuksen ja kotiseudun merkityksellä sekä paikallisidentiteetin rakentumisella on vaikutusta valintoihin ja rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämiseen perustuvien arvojen muodostumiseen. Yksilötason vaikuttimet määräytyvät ympäristön antamien merkityssisältöjen kautta ja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Vanhassa Porvoossa aineellistuu yhteisöllinen ja yksilöllinen kulttuuriperintöarvo, joka rakentuu näistä aineettoman kulttuuriperinnön osa-alueista. Vanhan Porvoon asukkaat jakavat tämän kulttuuriperintöarvon vaalien ainutlaatuista historiallista kaupunkikuvaa seuraaville sukupolville.fi
dc.format.extent80
dc.language.isofi
dc.subject.otherVanha Porvoo
dc.subject.otherympäristökokemus
dc.titleYksilön merkitys rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämisprosessissa : suojelukohteena Vanha Porvoo
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206013023
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMuseologiafi
dc.contributor.oppiaineMuseologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi315
dc.subject.ysoyhteisöllisyys
dc.subject.ysokotiseutu
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysomuseologia
dc.subject.ysokulttuuriympäristö
dc.subject.ysorakennussuojelu
dc.subject.ysokulttuuriperintö
dc.subject.ysorakennusperintö
dc.subject.ysoPorvoo


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record