Show simple item record

dc.contributor.advisorPeltola, Henna-Riikka
dc.contributor.advisorRautiainen, Katri-Helena
dc.contributor.advisorItkonen, Matti
dc.contributor.authorLaitinen, Eeva
dc.date.accessioned2022-05-30T05:53:51Z
dc.date.available2022-05-30T05:53:51Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81334
dc.description.abstractTämä tutkielma käsittelee kulttuurikasvatussuunnitelmien merkitystä sekä niiden kehittämistarpeita kuntien työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kulttuurikasvatuksen taustalta löytyviä arvoja, kulttuurikasvatussuunnitelmalle annettuja merkityksiä sekä avuntarpeita kulttuurikasvatussuunnitelman laatimiseen kunnissa, joissa ei ole laadittu kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Kulttuurikasvatussuunnitelmia ja niihin liittyviä kuntien tarpeita koskeva tieto auttaa suuntaamaan kunnallis- ja kulttuuripoliittisia päätöksiä kuntien toimintaa edistäväksi ja suuntaamaan resursseja sinne, missä niitä oikeasti tarvitaan. Tutkimus toteutettiin laadullisena kehittämistutkimuksena. Aineisto muodostui 28:sta kuntien kulttuuritai opetusalan työntekijöiden vastauksista. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä ja analysoitiin fenomenologis-hermeneuttisella tutkimusotteella aineistolähtöisen sisällönanalyysin periaattein. Tutkimus osoitti kulttuurikasvatuksen ristiriitaisen roolin kuntien kulttuuritoiminnassa. Kulttuurikasvatuksen määriteltiin pohjaavan sivistyksen ja yhdenvertaisuuden arvoihin, mutta monissa tapauksissa nämä arvot jäivät muiden kuntien tehtävien jalkoihin. Kulttuurikasvatussuunnitelman merkityksestäkin oltiin vastakkaista mieltä, kun sama ilmiö saatettiin nähdä niin kulttuurikasvatussuunnitelman hyötynä kuin perusteena sille, ettei suunnitelmaa tarvita. Näitä olivat lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan hahmottaminen, kulttuurikasvatuksen suunnitelmallisuus ja eri toimialojen välisen yhteistyön toimivuus. Kunnat kaipasivat kulttuurikasvatussuunnitelmien laatimiseen lisää resursseja, valmiita malleja, osaamisen kehittämistä sekä lisää yhteistyötä. Kehittämistuotoksena muodostetun ohjeiston mukaan kulttuurikasvatussuunnitelmat on liitettävä osaksi paikallisia opetussuunnitelmia, kulttuurihyvinvointi on otettava osaksi kuntien johtamista ja tietoisuutta sen merkityksestä on lisättävä kunnallisessa päätöksenteossa sekä kunnan työntekijöiden osaamista ja asemaa tulee kehittää palkkaamalla työtehtäviin päteviä työntekijöitä, joiden työkuorma ei ole liian iso.fi
dc.format.extent90
dc.language.isofi
dc.subject.otherkulttuurikasvatussuunnitelma
dc.titleYlimääräinen asiakirja vai käytännön työkalu? : kulttuurikasvatussuunnitelmille annettuja merkityksiä kuntien kulttuuritoiminnassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205302957
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiede
dc.contributor.oppiaineMusicology
dc.contributor.oppiaineKasvatustiede
dc.contributor.oppiaineEducation
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysokulttuuri
dc.subject.ysokunnat
dc.subject.ysokulttuuripalvelut
dc.subject.ysokulttuuritoiminta
dc.subject.ysokulttuurikasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record