Show simple item record

dc.contributor.advisorKujala, Miiamaaria
dc.contributor.authorSilfverberg, Tiia
dc.date.accessioned2022-05-24T07:28:08Z
dc.date.available2022-05-24T07:28:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81248
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitettiin, onko koiranomistajan temperamenttipiirteistä ulospäinsuuntautuneisuus tai negatiivinen affektiivisuus yhteydessä siihen, kuinka koira suhtautuu uuteen ihmiseen tai koiran eleidenlukukykyyn. Lisäksi tarkasteltiin lammas- ja karjakoirien sekä pystykorvien ja alkukantaisten koirien välisiä eroja uuteen ihmiseen suhtautumisessa ja eleidenlukukyvyssä. Lopuksi selvitettiin koiran roturyhmien FCI1 (lammas- ja karjakoirat) ja FCI5 (pystykorvat ja alkukantaiset koirat) vaikutusta koiranomistajan temperamentin ja koiran käyttäytymisen väliseen yhteyteen. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä SmartDOG Oy:n kanssa osana Koira perheessä -tutkimusprojektia. Tutkimusaineisto koostui 428:sta koira-omistajaparista. Koiranomistajien temperamenttia mitattiin Adult Temperament Questionnaire -kyselyn lyhytversiolla. Koirien suhtautumista uuteen ihmiseen sekä eleidenlukukykyä kuvaava aineisto oli tutkimuksen käytössä SmartDOG Oy:ltä, joka oli toteuttanut koirille smartDOG™ KOGNITIO-testikokonaisuuden. Tilastolliset analyysit suoritettiin IBM SPSS Statistics 26 -ohjelmalla ja analyysimenetelminä käytettiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerrointa, kahden riippumattoman otoksen t-testiä ja lineaarista regressioanalyysia. Tulokset osoittivat, että tarkasteltaessa kaikkia roturyhmiä yhdessä koiranomistajan temperamentilla ei ollut yhteyttä koiran eleidenlukukykyyn tai uuteen ihmiseen suhtautumiseen. Vertailtaessa kahta eri roturyhmää lukivat lammas- ja karjakoirat ihmisen eleitä paremmin kuin pystykorvat ja alkukantaiset koirat. Kyseisten roturyhmien välillä ei kuitenkaan ollut eroa siinä, kuinka ne suhtautuvat uuteen ihmiseen. Tarkasteltaessa koiran roturyhmän vaikutusta koiranomistajan temperamentin ja koiran käyttäytymisen väliseen yhteyteen koiranomistajan ulospäinsuuntautuneisuus ei selittänyt koiran käyttäytymistä kummassakaan roturyhmässä. Sen sijaan omistajan negatiivinen affektiivisuus selitti koiran uuteen ihmiseen suhtautumista sekä eleidenlukukykyä lammas- ja karjakoirilla. Korkealle negatiivisessa affektiivisuudessa sijoittuneiden omistajien lammas- ja karjakoirat suoriutuivat heikommin eleidenlukukykyä mittaavassa valintatehtävässä ja kyseiset koirat myös suhtautuivat avoimemmin uuteen ihmiseen. Tulokset viittaavat siihen, että koirarotujen jalostaminen tiettyyn käyttötarkoitukseen saattaa näkyä myös koiran herkkyytenä omistajansa temperamenttipiirteille. Tämä on tärkeä tieto tarkasteltaessa koiran ja omistajan välistä vuorovaikutusta sekä siihen vaikuttavia tekijöitä.fi
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine whether extraversion or negative affectivity of a dog owner’s temperament traits is related to a dog’s response to unfamiliar person or a dog’s ability to read human gestures. Moreover, possible differences in dog’s response to unfamiliar person or ability to read human gestures between FCI1 (sheepdogs and cattledogs) and FCI5 (spitz and primitive types) was examined. Finally, the effect of the dog breed group (FCI1 and FCI5) on the relationship between the dog owner's temperament and the dog's behavior was clarified. This study was performed in collaboration with SmartDOG Oy as part of ’A Dog in a Family’ research project. The sample in this study consisted of 428 dog-owner pairs. The temperament of dog owners was measured using the Adult Temperament Questionnaire-Short Form. The data describing the dogs' response to unfamiliar person and the ability to read human gestures were obtained from SmartDOG Oy, which had implemented the SmartDOG™ COGNITION test battery for the dogs. Statistical analyses were performed using IBM SPSS Statistics 26 programme. Pearson correlation coefficient, two-sample t-test, and linear regression analysis were used as methods of analysis. When examining the results without distinguishing dogs by breed group the results revealed that the negative affectivity or extraversion of the dog owner had no connection with the dog's response to unfamiliar person or the dog's ability to read human gestures. When comparing the two different breed groups, sheepdogs and cattledogs read human gestures better than spitz and primitive types. However, there was no difference between these breed groups in their responses to unfamiliar person. Looking at the effect of the dog’s breed group on the relationship between the dog owner’s temperament and the dog’s behavior, the dog owner’s extraversion did not explain the dog’s behavior in either breed group. However, the owner’s negative affectivity explained the dog’s response to an unfamiliar person and the ability to read human gestures when looking at sheepdogs and cattledogs. Dogs of the owners ranked high in negative affectivity had weaker human gesture reading ability and those dogs also sought contact with a unfamiliar person more frequently. The results indicate that breeding dogs for different purposes may also be reflected in the dog’s sensitivity to its owner’s temperament traits. This is important information when looking at the interaction between the dog and the owner and the factors affecting it.en
dc.format.extent41
dc.language.isofi
dc.subject.otheruuteen ihmiseen suhtautuminen
dc.subject.othereleidenlukukyky
dc.subject.otherroturyhmä
dc.subject.otherFCI1
dc.subject.otherFCI5
dc.subject.otherSmartDOG
dc.titleKoiranomistajan temperamentin ja koiran roturyhmän vaikutukset koiran sosiaaliseen käyttäytymiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205242878
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysokoira
dc.subject.ysoeläinten käyttäytyminen
dc.subject.ysorodut
dc.subject.ysotemperamentti


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record