Show simple item record

dc.contributor.advisorVilli, Mikko
dc.contributor.authorKivistö, Aino
dc.date.accessioned2022-05-16T06:05:52Z
dc.date.available2022-05-16T06:05:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81065
dc.description.abstractTässä maisterintutkielmassa tarkastelen, minkälaisia asiantuntijatyyppejä Helsingin Sanomat, Iltalehti, Kaleva ja Yhteishyvä käyttävät ravitsemusaiheita käsittelevien juttujen henkilötietolähteinä. Lisäksi tarkastelen, millaisia kehyksiä asiantuntijatyypeille annetaan. Tutkimusaineisto koostuu 1.1.−30.6.2021 julkaistuista journalistisista ju-tuista. Ravitsemus on kiinteä osa arkielämää, ja sillä on merkittävä vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Aihees-ta on tarjolla paljon tietoa, ja sitä tarjoaa laaja kirjo erilaisia asiantuntijoita. Asiantuntijuuden laajenemisen ja ravit-semuksen asiantuntijoiden diversiteetin takia on tärkeä tutkia, minkälainen kuva ravitsemusasiantuntijuudesta annetaan mediassa, sillä joukkotiedotusvälineet vaikuttavat yleisön käsityksiin asioista. Tätä tehdään esimerkiksi kehystämiseksi kutsutulla toiminnalla. Maisterintutkielmani on empiirinen tutkimus, jonka metodeja ovat määrällinen sisällönanalyysi ja kehysanalyysi. Tutkielman pohjana käytetään Collinsin ja Evansin (2002, 2007) asiantuntijauuden normatiiviteoriaa, jonka olen yhdistänyt kokemus- ja kenttäasiantuntijuuden käsitteisiin. Tutkimusta taustoitetaan terveysjournalismin, asian-tuntijuuden sekä kehystämisen tutkimuksella. Lisäksi hyödynnetään journalistisiin tietolähteisiin ja tiedeviestin-tään liittyvää tutkimusta. Käytetyin asiantuntijatyyppi tutkimusaineiston jutuissa olivat tieteelliset asiantuntijat eli esimerkiksi laillistetut ravitsemusterapeutit tai ravitsemustieteen tutkijat. Toiseksi yleisintä oli käyttää henkilölähteenä toista akateemista asiantuntijaryhmää, ammattimaisia asiantuntijoita. Kokemus- ja kenttäasiantuntijoita hyödynnettiin myös tietoläh-teinä, mutta selkeästi toisia tyyppejä vähemmän. Tulokset osoittavat, että vaikka tietoa haetaan monilta tahoilta, toimittajat luottavat ravitsemusaiheissa pääasiassa tiedetaustaisiin lähteisiin. Kehysanalyysin avulla aineistosta määriteltiin jokaiselle asiantuntijatyypille ominaisin kehys. Aineistosta kummunneita kehyksiä olivat autoritäärinen opastaja, inhimillinen auktoriteetti, oman tarinansa päähenkilö sekä tiedon ja oman kokemuksen yhdistäjä. Kehykset toimi-vat asiantuntijatyypeille ominaisten piirteiden vahvistajina. Autoritäärisillä asiantuntijoilla kehykset korostivat auktoriteettia ja kokemukseen pohjautuvilla asiantuntijoilla puolestaan tiedon ja kertomuksen henkilökohtaisuutta.fi
dc.format.extent88
dc.language.isofi
dc.titleAuktoriteetteja ja tarinankertojia : asiantuntijoiden kehystäminen ravitsemusuutisissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205162702
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJournalistiikkafi
dc.contributor.oppiaineJournalismen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3133
dc.subject.ysoravitsemus
dc.subject.ysojournalismi
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysokehysanalyysi
dc.subject.ysoterveysjournalismi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record