Show simple item record

dc.contributor.advisorItkonen, Matti
dc.contributor.advisorRautiainen, Katri-Helena
dc.contributor.authorHautalampi, Masi
dc.date.accessioned2022-05-12T06:45:21Z
dc.date.available2022-05-12T06:45:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81024
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luokanopettajien näkemyksiä liikunnanopetuksen tärkeimmistä tavoitteista sekä lasten liikuntasuhteen ja liikunnallisen elämäntavan rakentumisesta. Tutkimuksen aihetta lähestyttiin fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusotteen kautta. Tutkimuksen aineisto koostui viidestä 1.–6.-luokkalaisille liikuntaa opettavan luokanopettajan puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Haastattelut litteroitiin, ja aineisto analysoitiin laadullisella aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Pääteemoja muodostui kaksi. Ne käsittelivät (1) liikunnanopetuksen tärkeimpiä tavoitteita ja niiden saavuttamisen keinoja sekä (2) opettajan ja koulun roolia lasten liikuntasuhteen ja liikunnallisen elämäntavan rakentajana. Haastatteluun osallistuneet opettajat pitivät liikunnanopetuksen tärkeimpänä tavoitteena liikunnan ilon löytämiseen ja liikunnan mielekkääksi kokemiseen liittyviä asioita. Muita tärkeitä tavoitteita olivat muun muassa fyysinen aktiivisuus, erilaisten fyysisten, sosiaalisten ja tunnesäätelyn taitojen oppiminen sekä informaaliin liikuntaan innostaminen koululiikunnan avulla. Opettajat näkivät myös koulun sekä opettajan roolit pääosin merkittävinä lasten liikuntasuhteen sekä liikunnallisen elämäntavan rakentumisen tukemisessa. Koululiikunta on koulun liikunnanopetuksen ulkopuolelle ulottuva kokonaisuus, ja oppilaat viettävät koulussa useita tunteja koulupäivien aikana. Opettajien onkin merkityksellistä tarkastella koululiikuntaa kokonaisuutena ja pyrkiä esimerkiksi tämän tutkimuksen tuloksiin perehtymällä tukemaan lasten liikkumista.fi
dc.format.extent92
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikuntasuhde
dc.subject.otherliikunnallinen elämäntapa
dc.subject.otherliikunnanopetus
dc.titleLuokanopettajien näkemyksiä liikunnanopetuksen tavoitteista ja lasten liikuntasuhteen sekä liikunnallisen elämäntavan rakentumisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205122670
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record