Show simple item record

dc.contributor.advisorHaapakoski, Kaisa
dc.contributor.authorJäntti, Susanne
dc.date.accessioned2022-04-19T05:40:22Z
dc.date.available2022-04-19T05:40:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80601
dc.description.abstractTutkimuksen tehtävänä ja tutkimuskysymyksenä on tarkastella Urie Bronfenbrennerin ekologisen systeemiteorian perusteella mielenterveyskuntoutujan ja sosiaali– ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän sosiaalityön asiantuntijoiden välisissä suhteissa heidän kohtaamisten keskuudessa esiintyviä eettisiä ristiriitoja erilaisine jännitteineen sekä niistä aiheutuvia seurauksia suhteessa kanssakäymisiin. Tutkimuksen tausta pohjautuu 2000–luvun ajanjaksolla tehdyissä tutkimuksissa ilmenneisiin selvityksiin mielenterveyskuntoutujan ja sosiaali– ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kohtaamisten taustalla olevien eettisten ristiriitatilanteiden tarkasteluun yksilöllisellä, yhteisöllisellä sekä yhteiskunnallisella tasolla tarkastellen. Tutkimuksen keskeisenä lähtökohtana ovat sosiaali– ja terveydenhuollon sosiaalityön professioiden ammattieettiset periaatteet sekä etiikka ja arvot, jotka ohjaavat tutkimuksen kulkua koko ajan, toimien sen punaisena lankana. Keskeistä tutkimukselle ovat erityisesti Talentia | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön (2017) Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet, Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENE:n (2001) Terveydenhuollon yhteinen arvopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet, Etiikan tila sosiaali- ja terveysalalla (ETENE 2012) julkaisut, sekä lisäksi muun muassa Mieli Suomen Mielenterveys ry:n (2021) toteamus aitoon kohtaamiseen mielenterveyskuntoutujaa kohtaan liittyen, jotka toimivat ohjenuorana sosiaali– ja terveydenhuollon ammattilaisten työskentelyssä. Näiden lisäksi tärkeää on osaltaan huomioida myös lait, jotka vaativat asiantuntijoilta useita velvollisuuksia ja vastuunkantoa omaa työskentelyään kohtaan. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu Urie Bronfenbrennerin (1967) ekologiseen systeemiteoriaan, jonka pohjalta tarkastelen tutkimusaihetta mikro–, meso–, ekso– ja makrotasolla. Tulen aineiston analyysivaiheessa muodostamaan lopulliset tutkimustulokset tämän teoreettisen viitekehyksen avulla. Tutkimuksen aineiston muodostavat kuvailevan kirjallisuuskatsauksen perusteella valitsemani relevantit aiheeseen liittyvät aiemmat vertaisarvioidut tutkimukset, artikkelit sekä selvitykset. Tutkimukseni on kirjallisuuteen pohjautuva tutkimus ja analyysimenetelmänä käytän lisäksi sekä kriittiseen lukutaitoon, koodaamiseen ja teemoitteluun liittyviä menetelmiä. Tutkielman tutkimustulokset antavat selkeän kuvauksen siitä, että eettiset ristiriidat ja niistä aiheutuvat seuraukset ovat aiheuttaneet hyvin usein erilaisia konflikteja. Kyseessä olevan kuvailevan kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan olettaa ongelmien olevan laaja-alaisia. Tutkimustuloksien perusteella tutkimuksessa korostuu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tärkeys sosiaali– ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä mielenterveys– ja terveyssosiaalityön parissa työskenteleville viranhaltijoille. Tutkimustulokset tuovat esille erityisesti mielenterveyskuntoutujan eri perspektiivit ja etenkin ammattilaisille kuuluvan eettisen vastuunkannon merkityksen oman työskentelynsä lähtökohtia ja näkökulmia kohtaan, joita ei voida turhaan korostaa.fi
dc.format.extent36
dc.language.isofi
dc.subject.othersosiaali– ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän asiantuntija
dc.subject.othermielenterveys– ja terveyssosiaalityöntekijä
dc.subject.othereettinen ristiriita
dc.subject.otheraito kohtaaminen
dc.subject.otherUrie Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria
dc.titleMielenterveyskuntoutujan ja sosiaali– ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän sosiaalityön asiantuntijoiden kohtaamisten eettiset ristiriidat : Urie Bronfenbrennerin ekologisen systeemiteorian mukaan tarkastellen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204192281
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysomielenterveyskuntoutujat
dc.subject.ysoetiikka
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysoterveydenhuolto
dc.subject.ysosysteemiteoria
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysopalvelujärjestelmät
dc.subject.ysososiaaliala
dc.subject.ysotutkimusetiikka
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysokirjallisuuskatsaukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record