Show simple item record

dc.contributor.advisorKaronen, Petri
dc.contributor.advisorVilkuna, Kustaa
dc.contributor.authorHietamäki, Emma
dc.date.accessioned2022-04-14T06:13:37Z
dc.date.available2022-04-14T06:13:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80594
dc.description.abstractSuhtautuminen sukupuolimoraalikysymyksiin oli murroksessa 1930–1940-lukujen Suomessa. Kirkko ja lainsäädäntö pyrkivät ylläpitämään tiukkaa sukupuolikuria, mutta viimeistään sodan syttyessä perinteisiksi koetut sukupuoliroolit ja -normit joutuivat koetukselle. Sotavuosien jälkeen avioerojen ja niin ikään aviorikoksen perusteella myönnettyjen avioerojen määrä nousi ennätyksellisen korkeaksi, mikä herätti huolen suomalaisten moraalin heikentymisestä. Tutkimuksessa tarkastelen diskurssianalyysin menetelmällä, miten 1930–1940-luvuilla julkaistuissa avioliitto-oppaissa ja avioerojen huippuvuosina 1945–1946 käydyissä avioero-oikeudenkäynneissä määriteltiin ja merkityksellistettiin aviollista uskollisuutta ja uskottomuutta. Avioliitto-oppaissa esitettiin aikakaudelle tyypillisiä, normatiivisia ohjeita ja sääntöjä, jotka todennäköisesti vaikuttivat aikalaisten arvoihin, asenteisiin ja edelleen heidän toimintaansa. Avioliitto-oppaista erottui neljä uskollisuutta ja uskottomuutta merkityksellistänyttä diskurssia. Kristilliseen seksuaalietiikkaan perustunut totaalisen uskollisuuden diskurssi vaati molemmilta sukupuolilta ehdotonta uskollisuutta avioliitossa ja sen ulkopuolella. Siveän ja uskollisen naisen, moniavioisen miehen ja naisen syyllisyyden diskurssit pohjautuivat aikakaudelle tyypilliseen kaksinaismoralismiin, ja ne rakensivat ja ylläpitivät todellisuutta, jossa miehen ja naisen uskollisuus ja uskottomuus olivat kaksi eri asiaa. Naisille uskollisena pysymisen kirjoitettiin olevan helppoa, miehille taas hyvin vaikeaa. Naisten uskottomuutta pidettiin epätodennäköisenä ja poikkeuksetta hyvin tuomittavana, kun taas miehen uskottomuus oli ymmärrettävää ja jopa odotettavissa silloin, jos vaimo ei huolehtinut itsestään, kodistaan tai miehensä tarpeista. Avioliitto-oppaiden diskurssit ilmenivät toisinaan myös avioero-oikeudenkäynneissä, kun eroa haettiin puolison aviorikoksen perusteella. Oikeuden pöytäkirjoista ei kuitenkaan voi tehdä tarkempia päätelmiä avioerojen taustoista tai siitä, miten hyvin aikalaiset olivat sisäistäneet ajalleen ominaisia uskottomuuteen liittyneitä ajatusmalleja. Myöskään moraalin heikkenemisestä ei avioero-oikeudenkäyntien perusteella ole perusteltua puhua, vaikka aikalaisille sodan jälkeinen tilanne näyttäytyi todennäköisesti sellaisena. Avioerojen ja uskottomien suhteiden taustalla oli vallinneiden sukupuolinormien lisäksi myös inhimillisiä reaktioita poikkeuksellisiin ja vaikeisiin olosuhteisiin sekä halu selvitä niistä.fi
dc.format.extent87
dc.language.isofi
dc.subject.other1930-luku
dc.subject.other1940-luku
dc.subject.othersukupuolihistoria
dc.titleVapaus friiata? : aviollisen uskollisuuden ja uskottomuuden määrittely ja merkitykset 1930–1949 julkaistuissa avioliitto-oppaissa ja 1945–1946 käydyissä avioero-oikeudenkäynneissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204142274
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen historiafi
dc.contributor.oppiaineFinnish Historyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3031
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysoavioliitto
dc.subject.ysoavioero
dc.subject.ysouskottomuus
dc.subject.ysosukupuolimoraali
dc.subject.ysouskollisuus
dc.subject.ysoaviorikokset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record