Show simple item record

dc.contributor.advisorMoilanen, Johanna
dc.contributor.authorMustonen, Veera
dc.date.accessioned2022-03-30T05:36:05Z
dc.date.available2022-03-30T05:36:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80432
dc.description.abstractTässä väljästi kuvailevaa kirjallisuuskatsausta mukailevassa tutkielmassa keskeisenä tavoitteena on selvittää syöpä-sairaiden kanssa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden kokemuksia myötätuntouupumuksen altistavista ja suojaavista tekijöistä. Myötätuntouupumus on yksi sosiaalityöntekijöiden työn vaaroista ja vaikuttaa vahvasti sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointiin. Suomalaisten sosiaalityöntekijöiden on nähty olevan pohjoismaalaisista sosiaalityöntekijöistä eniten työssään kuormittuneita. Suomalaisten sosiaalityöntekijöiden työn kuormitustekijöinä on nähty työn vaativuus, liian vähäiset resurssit ja organisaatiolliset ongelmat. Liialliset kuormitustekijät altistavat sosiaalityöntekijää niin työuupumukselle kuin myötätuntouupumukselle. Myötätuntouupumuksella tarkoitetaan auttamistyössä syntyvää uupumista. Myötätuntouupumisen nähdään olevan seurausta toistuvasta kärsimyksen kuuntelemisesta. Myötätuntouupumus voi näyttäytyä syvänä fyysisenä ja emotionaalisena uupumuksena. Auttamistyön lisäksi olennaista myötätuntouupumuksessa on yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet ja taustatekijät sekä ympäristölliset tekijät, jotka voivat niin altistaa, kuin suojata auttajaa myötätuntouupumukselta. Tutkin syöpäsairaiden kanssa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden myötätuntouupumusta, sillä työhön liittyy vahvasti kärsimyksien ja kuoleman kohtaaminen, jotka nähdään Figleyn ja Ludickin sietokykymallissa myötätuntouupumuksen altistavina tekijöinä. Terveyssosiaalityö on alisteinen isäntäorganisaatiolle ja terveyssosiaalityön nähdään edelleen hakevan paikkaansa terveydenhuollon organisaatiossa. Organisaatiolliset haasteet, sekä esimerkiksi tietämättömyys sosiaalityöntekijöiden työnkuvasta, että arvostuksen puute voivat lisätä terveyssosiaalityöntekijän riskiä myötätuntouupua. Teoreettisena viitekehyksenä käytän Figleyn ja Ludick sietokykymallia. Tässä sietokykymallissa on kaksitoista muuttujaa, jotka voivat niin altistaa kuin suojata sosiaalityöntekijää myötätuntouupumukselta. Aineistoni perusteella sosiaalityöntekijöiden myötätuntouupumuksen altistavina tekijöinä koettiin emotionaalisesti haastava työ sekä organisaatiolliset ja ammatilliset haasteet. Emotionaalisesti raskaana sosiaalityöntekijät kokivat kärsimyksen näkemisen, kuoleman kohtaamisen ja kiintymyssuhteiden välttämisen asiakassuhteissa. Nämä aiheuttivat sosiaali-työntekijöissä avuttomuuden ja toivottomuuden tunteita. Organisaatiollisina ja ammatillisina haasteina sosiaalityöntekijät kokivat riittämättömät resurssit sekä kunnioituksen ja arvostuksen puutteet. Myötätuntouupumuksen suojaavina keinoina sosiaalityöntekijät käyttivät selviytymisstrategioita. Selviytymisstrategioina toimi itsehoidolliset käytännöt, tyytyväisyys työhön, ammatillinen etäisyys ja sosiaalinen tuki. Sosiaalityöntekijät kokivat auttamistyön niin myötätuntouupumuksen altistavana kuin suojaavana tekijänä. Olennaisena auttamistyön kokemuksessa näyttäytyy sosiaalityöntekijän henkilökohtaiset suojautumismenetelmät sekä ympäristölliset tekijät, kuten esi-merkiksi organisaation ja kollegoiden tuki.fi
dc.format.extent39
dc.language.isofi
dc.subject.othersyöpäsairaiden kanssa tehtävä sosiaalityö
dc.subject.otheraltistavat tekijät
dc.titleSyöpäsairaiden kanssa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden kokemuksia myötätuntouupumuksen altistavista ja suojaavista tekijöistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202203302116
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoterveydenhuollon sosiaalityö
dc.subject.ysoennaltaehkäisy
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysouupumus
dc.subject.ysotyön kuormittavuus
dc.subject.ysojaksaminen
dc.subject.ysomyötätuntouupumus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record