Show simple item record

dc.contributor.advisorVälimaa, Mira
dc.contributor.authorNevasaari, Anne-Maarit
dc.date.accessioned2022-03-23T10:08:13Z
dc.date.available2022-03-23T10:08:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80313
dc.description.abstractTämän kandidaatintutkielman aiheena oli lasten ja nuorten kohtaaminen ja osallisuus sijaishuollossa. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää miten sijaishuoltoon sijoitetut lapset ja nuoret tulivat kohdatuksi sijoituksen aikana ja millaisia kokemuksia sijoitetuilla lapsilla oli osallisuudesta omiin asioihinsa. Tutkielmassa ei selvitetä lapsen kohtaamista ja osallisuutta ennen sijaishuoltoon sijoittamista. Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena kuvailevaa kirjallisuuskatsausta hyödyntäen. Tutkielman keskeisinä käsitteinä ja teoreettisena viitekehyksenä olivat lastensuojelu, sijaishuolto, osallisuus ja kohtaaminen. Tutkimusaineisto koostui vertaisarvioiduista lähteistä, joista neljä oli englanninkielisiä ja kaksi suomenkielistä artikkelia sekä yksi tutkimusraportti. Tulokset osoittivat, että lapsen iällä oli merkitystä, kuinka lapsi tulee kohdatuksi ja osalliseksi omiin asioihinsa. Mitä vanhemmasta lapsesta oli kyse, sen tietoisempi hän asioistaan oli. Pienten lasten kohtaamisessa oli erityisisä haasteita kuulemisen, tiedon jakamisen ja osallistamisen suhteen. Merkittävä tulos oli, että sijaishuoltoon sijoittamisen jälkeen lapset ja nuoret kokivat voivansa paremmin vaikuttaa asioihinsa, kuin ennen sijoitusta. Läheisten ihmissuhteiden merkitys koettiin tärkeänä, hyvän ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen kannalta. Omaan sosiaalityöntekijään saatiin tarvittaessa yhteys puhelimitse tai sähköpostitse, mutta kahdenkeskiset tapaamiset koettiin vähäisinä tai niitä ei ollut lainkaan. Sijaishuoltopaikkojen ja sosiaalityöntekijöiden tiheä vaihtuminen aiheutti ihmissuhteiden katkeamista ja tiedon kulun hidastumista. Tiedon puute oli merkityksellinen nuoren identiteetin ja minäkuvan kehittymisen kannalta ja aiheutti levottomuutta ja hylkäämisen kokemuksia. Osallistaminen ja aikuisten vastuun ottaminen koettiin helpottavana, arkea rauhoittavana ja se sitoutti nuoria tehtyihin päätöksiin. Sen sijaan asiakassuunnitelmapalaverista pois jättäminen koettiin pelottavana ja se onkin selkeä kehittämiskohde. Tutkielmani tuloksena esitän, etteivät sijaishuoltoon sijoitetut lapset ja nuoret aina tulleet kohdatuiksi, eivätkä he kokeneet olleensa osallisia omiin asioihinsa. Lisäksi johtopäätöksenä nostin esille, että kohtaamiseen ja osallisuuteen liittyen vahvuuksia tulee vaalia ja selkeitä kehittämiskohteita pitäisi pyrkiä muokkaamaan. Lapset ja nuoret toivoivat, että sosiaalityöntekijä olisi aidosti kiinnostunut heidän asioistaan, sekä ottaisi heidän mielipiteensä ja toiveensa huomioon. Toisena toiveena oli tiedon jakaminen lapselle hänen taustoistaan, nykytilastaan ja tulevaisuudestaan.fi
dc.format.extent33
dc.language.isofi
dc.titleMinulla on asiaa - kuuleeko kukaan? : lasten ja nuorten kohtaaminen ja osallisuus sijaishuollossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202203232013
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysokohtaaminen
dc.subject.ysosijaishuolto
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysohuostaanotto
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record