Show simple item record

dc.contributor.advisorRautiainen, Antti
dc.contributor.authorSalminen, Juuso
dc.date.accessioned2022-03-21T11:52:14Z
dc.date.available2022-03-21T11:52:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80277
dc.description.abstractTalousraportoinnissa esiintyvien laskentatoimen tunnuslukujen merkitystä sijoittajan päätöksenteon kannalta on jo pitkään tutkittu arvorelevanssitutkimuksen muodossa, mutta raporttien tekstimuotoisen sisällön arvorelevanssi on vähäisemmälle huomiolle jäänyt tutkimuskohde. Raporttien teksti saattaa sisältää sijoittajan kannalta kiinnostavia mainintoja esimerkiksi kasvusta, näkymistä tai muusta vaikeasti kvantifioitavasta aiheesta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan talousraporttien tekstisisältöä niiden sävyä mittaamalla. Raporteista määritetään positiivisuus, negatiivisuus ja epävarmuus laskemalla näihin kategorioihin luokiteltujen sanojen prosenttiosuuksia koko raportin sanamäärästä. Sanojen luokitteluun käytetään Loughranin ja McDonaldin (2011) koostamaa sanalistaa, joka sopii taloudellisten sanojen sävyn tunnistamiseen. Sävyanalyysi suoritetaan suomalaisten pörssiyritysten vuosina 2017–2021 julkaisemille osavuosikatsauksille, joiden julkistuksen yhteydessä syntyneitä epänormaaleja tuottoja selitetään sävymuuttujilla. Toisena tarkastelun kohteena tässä tutkimuksessa ovat positiivisten sanojen lähellä esiintyvät sanat, jotka ovat yhteydessä eroavaan epänormaaliin tuottoon, kun verrataan esiintymistä tilanteeseen, jossa positiivisen sanan ja toisen sanan yhdistelmää ei esiinny raportissa. Tuloksista on huomattavissa, että raportin negatiivisuus pystyy selittämään epänormaaleja tuottoja tilastollisesti merkitsevällä tasolla, kun muutamat yrityksen taloudellista tilaa kuvaavat tunnusluvut ovat vakioituja. Negatiivisuuden kasvaessa epänormaalit tuotot näyttäisivät laskevan, mikä on linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa. Positiivisuus ja epävarmuus eivät näyttäytyneet yhtä varmoina osakekurssin vaihteluiden selittäjinä. Lähisanatarkastelussa nousi esiin muutama selkeä ryhmä, kuten kasvuun, toimintaan tai aineettomaan pääomaan liittyvät sanat, jotka positiivisen sanan lähistöllä esiintyessään olivat yhteydessä keskimääräisten epänormaalien tuottojen tilastollisesti merkitsevään nousuun tai laskuun.fi
dc.format.extent60
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertalousraportointi
dc.subject.otherraportoinnin sävy
dc.subject.othertekstianalyysi
dc.subject.otherepänormaalit tuotot
dc.titleOsavuosikatsauksen sävy ja osakkeen arvo
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202203211975
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysoarvopaperimarkkinat
dc.subject.ysoraportointi
dc.subject.ysotilinpäätös
dc.subject.ysoinformaatio
dc.subject.ysosijoittajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record