Show simple item record

dc.contributor.advisorWaller, Katja
dc.contributor.authorKarppinen, Miira
dc.date.accessioned2022-03-01T11:28:15Z
dc.date.available2022-03-01T11:28:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80027
dc.description.abstractKardiometabolinen terveys heikkenee naisilla menopaussin jälkeen hormonitasojen muutosten seurauksena. Riskitekijöitä sydän- ja verisuonisairauksille ovat alhainen HDL- ja korkea LDL-kolesterolipitoisuus. Vaihdevuodet eli menopaussi tarkoittaa kehon oman hormonitoiminnan aikaansaamien kuukautisten loppumista. Menopaussin aikaansaamia oireita voidaan hoitaa hormonikorvaushoidolla, joka sisältää estrogeenia ja yleisimmin myös progesteronia. Hormonikorvaushoito vaikuttaa edullisesti veren rasva-arvoihin, nostaen HDL- ja laskien LDL-kolesterolipitoisuutta. Myös liikunnalla on positiivisia vaikutuksia veren rasva-arvoihin, ja vaikutukset ovat hormonikorvaushoidon kanssa samansuuntaisia. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, minkälainen vaikutus liikunnalla ja hormonikorvaushoidolla on veren HDL- ja LDL-kolesterolipitoisuuksiin postmenopausaalisilla naisilla, ja onko niiden yhteisvaikutus suurempi kuin liikunnan yksistään. Tutkielma toteutetaan systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Aikaisempaa yhteenvetoa aiheesta ei ole saatavilla. Systemaattinen kirjallisuushaku toteutettiin Ovid (MEDLINE)- ja CINAHL-tietokantoihin. Sisäänottokriteereiden perusteella tutkimukseen valikoitui kirjallisuushaun perusteella seitsemän (N=7) artikkelia, joita katsauksessa tarkastellaan. Sisäänottokriteereinä olivat liikuntainterventio, hormonikorvaushoitointerventio, lopputulosmuuttujina HDL- ja LDL-kolesterolipitoisuus, kahden ryhmän välisen vertailun mahdollisuus ja tutkimusasetelmana RCT tai vastaava. Tämän katsauksen perusteella liikunnalla ja hormonikorvaushoidon yhteisvaikutus on pelkän liikunnan vaikutusta suurempi. Kokonaisuudessaan hormonikorvaushoidon ja liikunnan yhdistelmällä havaittiin olevan edullisia vaikutuksia veren HDL- ja LDL-kolesterolipitoisuuksiin. Samansuuntainen, tilastollisesti merkitsevä tulos HDL-kolesterolin nousun ja LDL-kolesterolin laskun suhteen verrattaessa yhteisvaikutusta pelkkään liikuntaan todettiin kahdessa tutkimuksessa. Muutosta positiiviseen oli kuitenkin havaittavissa myös muissa tutkimuksissa ja liikunnalla yksistään, mutta vaikutukset olivat keskimäärin pienempiä kuin molempien yhteisvaikutuksella. Valittujen tutkimusten suurimmat laadulliset puutteet liittyivät satunnaistamisen puutteeseen, osin tutkimusasetelmasta johtuen. Katsauksen tulokset olivat osin yhteneviä aikaisemman tutkimuskirjallisuuden kanssa. Liikunnan ja hormonikorvaushoidon yhteisvaikutuksen tehokkuus osoitettiin osin aikaisemmissa tutkimuksissa. Pelkän liikunnan vaikutus veren rasvaprofiilia edistävänä tekijänä nousi kuitenkin voimakkaammin esiin aikaisemmista tutkimuksista. Lisää tutkimusta aiheesta on suotavaa tehdä, sillä tällä hetkellä tutkimustietoa liikunnan ja hormonikorvaushoidon yhteisvaikutuksesta on saatavilla vain hajanaisesti.fi
dc.format.extent42
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikunta
dc.subject.otherhormonikorvaushoito
dc.subject.otherpostmenopausaaliset naiset
dc.subject.otherHDL-kolesteroli
dc.subject.otherLDL-kolesteroli
dc.titleLiikunnan ja hormonikorvaushoidon vaikutus veren HDL- ja LDL-kolesterolipitoisuuteen postmenopausaalisilla naisilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202203011745
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSport Medicineen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi5042
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysohormonihoito
dc.subject.ysokolesteroli
dc.subject.ysoHDL-kolesteroli
dc.subject.ysoLDL-kolesteroli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record