Show simple item record

dc.contributor.authorSalmi, Elisa
dc.date.accessioned2022-03-01T10:59:14Z
dc.date.available2022-03-01T10:59:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-951-39-9055-8
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80025
dc.description.abstractThis thesis examined how the different motivation profiles and learning difficulties separately and together are associated with graduation from vocational education and training and what perceptions students had about themselves as learners. The results of Study I revealed three different motivational profiles among students. The autonomous profile (28%) was characterized by high autonomic motivation and task orientation. The mixed profile (29%) was characterized as high control motivation and low task orientation. The task-avoidant profile (42%) demonstrated low autonomous and controlled motivation and high task avoidance. Students who showed learning difficulties were included in every profile. However, students showing learning difficulties were statistically overrepresented in the mixed and task-avoidant profiles. Overall, learning difficulties did not have an effect on the association between motivation profiles and on-time completion. Study II examined the graduation of students who had learning difficulties but whose motivation levels differed from each other. The results showed that students with ordinary motivation and no learning difficulties graduated on time. The results also showed that learning difficulties by themselves were not likely to hinder graduation but when combined with low motivation, on-time graduation would be unlikely. Although all the observed students were weakly motivated in studying, their idea of themselves as learners varied from emphasizing own effort in learning to being paralyzed by learning difficulties. Study III examined the motivation sources of the students at risk of dropping out. The most engaged students described two motivation sources: responsible agency and completing out of necessity. Accordingly, when engagement was weak the students spoke about exhaustion from learning challenges or tight roping between completing responsibilities. Emotional drive and social orientation were ambivalent motivation sources, depending on the circumstances.en
dc.description.abstractTässä väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin, miten ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien opiskelijoiden erilaiset motivaatioprofiilit ja oppimisvaikeudet erikseen ja miten ne yhdessä ovat yhteydessä ammatillisten opintojen loppuun suorittamiseen ja millaisia käsityksiä opiskelijoilla on itsestään oppijoina. Tutkimus I osoitti opiskelijoiden jakautuvan motivaation osalta kolmeen motivaatioprofiiliryhmään. Autonomiselle profiilille (29 %) oli ominaista korkea autonominen motivaatio ja tehtäväsuuntautuneisuus. Monitahoiselle profiilille (28 %) ominaista oli kontrolloidun motivaation korkea taso ja vähäinen tehtäväsuuntautuneisuus. Tehtäviä välttelevää profiilia (n. 42 %) luonnehti alhainen sekä autonominen että kontrolloitu motivaatio ja korkea tehtävien välttely. Oppimisvaikeuksia oli kaikissa ryhmissä, mutta tilastollisesti ne olivat yliedustettuina monitahoisessa ja tehtäviä välttelevässä profiiliryhmässä. Tulokset osoittivat, että oppimisvaikeudet yksin eivät estä opintojen loppuun saattamista. Jos vaikeuksiin liittyy heikentynyt opiskelumotivaatio, valmistuminen on epätodennäköistä. Tutkimuksessa II tarkasteltiin, miten opiskelijat, joilla oli oppimisvaikeuksia ja jotka eroavat toisistaan motivoituneisuudessa, saavat opintonsa suoritettua. Selvisi, että jos opiskelijalla oli heikko motivaatio ja oppimisvaikeuksia, valmistumatta jääminen tavoiteajassa oli tilastollisesti todennäköistä. Vaikka kaikki tutkituista olivat heikosti opiskeluun motivoituneita, heidän käsityksensä itsestään oppijana vaihteli suuresti omaa yrittämistä korostavista opiskelijoista oppimisen vaikeuksien lannistamiin opiskelijoihin. Tutkimuksessa III kysyttiin, millaisia motivaation lähteitä keskeyttämisriskissä olevilla opiskelijoilla oli. Sitoutuneimmat olivat vastuulliset toimijat ja velvollisuudesta työskentelevät. Vastaavasti sitoutumisen opintoihin ollessa heikkoa, opiskelijat puhuivat uupumisesta opiskelun haasteisiin ja tiukasta sitoutumisesta kilpaileviin vastuisiin. Ristiriitainen suhtautuminen opiskeluun ilmeni opiskelijoiden kertomuksissa henkilökohtaisena tunteiden ohjailuna tai sosiaalisena orientoitumisena.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Salmi, E., Määttä, S., Aunola, K., Vehkakoski, T. & Pirttimaa, R. Students’ Motivational Profiles and Their Association to Learning Difficulties and Graduation in the Upper Secondary Vocational Education and Training. <i>Arvioitavana.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Salmi, E., Määttä, S., Vehkakoski, T., Aunola, K., Kairaluoma, L., & Pirttimaa, R. (2020). Oppimisvaikeuksien, motivaation ja oppijaminäkäsityksen merkitys ammatillisista opinnoista valmistumisessa. <i>Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 30(3), 50-66.</i> JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72613"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/72613</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Salmi, E., Vehkakoski, T., Aunola, K., Määttä, S., Kairaluoma, L., & Pirttimaa, R. (2019). Motivational sources of practical nursing students at risk of dropping out from vocational education and training. <i>Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(2), 112-131.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.1992112"target="_blank"> 10.3384/njvet.2242-458X.1992112</a>
dc.titleMotivaatio, oppimisvaikeudet ja ammatillisten opintojen loppuun suorittaminen
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-9055-8
dc.subject.ysomotivaatiofi
dc.subject.ysolearning difficultiesen
dc.subject.ysooppimisvaikeudetfi
dc.subject.ysograduationen
dc.subject.ysovalmistuminenfi
dc.subject.ysovocational education and trainingen
dc.subject.ysoammatillinen koulutusfi
dc.subject.ysoyoung peopleen
dc.subject.ysonuoretfi
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record