Show simple item record

dc.contributor.advisorKoivula, Merja
dc.contributor.authorNuorva, Elli
dc.contributor.authorPakarinen, Annika
dc.date.accessioned2022-02-22T06:02:22Z
dc.date.available2022-02-22T06:02:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79868
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tehtävänä oli tarkastella päiväkodin johtajien työnkuvaa yksityisissä ja kunnallisissa varhaiskasvatusorganisaatioissa. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin johtajien kokemuksia omaan työhönsä liittyvistä myönteisistä puolista sekä työn haasteista. Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluin. Tutkimukseen osallistui yhteensä kymmenen päiväkodin johtajaa, joista puolet työskenteli jonkin yksityisen ja puolet kunnallisen päiväkodin johtajana. Tutkimusaineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä hyödyntäen. Tulosten perusteella kunnallisten ja yksityisten päiväkotien johtajat kuvasivat tärkeimmiksi työtehtäviksi talouden, henkilöstön ja pedagogiikan johtamisen, mutta näiden osa-alueiden sisällöt vaihtelivat kunnallisen ja yksityisen sektorin välillä. Päiväkodin johtajien työhön liittyvät myönteiset puolet olivat työn joustavuus, hyvä työilmapiiri sekä työn monipuolisuus. Työn haasteeksi yksityisellä sektorilla tunnistettiin rekrytointiin liittyvät ongelmat, heikot resurssit, taloudellinen paine, liian suuri työmäärä sekä epäammatillinen työkäyttäytyminen. Kunnallisella sektorilla johtajien keskeisiä haasteita olivat päätöksenteon jäykkyys, henkilöstöjohtamiseen liitetyt haasteet ja liian suuri työmäärä. Päiväkodin johtajien työtä ohjaavista linjauksista huolimatta eroavaisuuksia johtajan työn sisältöihin nähden löytyi kunnallisen ja yksityisen sektorin välillä etenkin resursseihin liittyen. Tulosten perusteella yksityisen varhaiskasvatuksen resursseja täytyisi lisätä, jotta varhaiskasvatus olisi laadukasta ja yhdenvertaista sektorista riippumatta. Avainsanat: päiväkodin johtaja, varhaiskasvatuksen johtajuus, yksityinen varhaiskasvatus, kunnallinen varhaiskasvatus, päiväkodin johtajan työnkuvafi
dc.format.extent90
dc.language.isofi
dc.subject.otherpäiväkodin johtaja
dc.subject.othervarhaiskasvatuksen johtajuus
dc.subject.otheryksityinen varhaiskasvatus
dc.subject.otherkunnallinen varhaiskasvatus
dc.subject.otherpäiväkodin johtajan työnkuva
dc.titlePäiväkodin johtajien kokemuksia työnkuvastaan : työnkuvan erot kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202202221605
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysojohtajat
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysotyönkuva
dc.subject.ysoyksityinen sektori


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record