Show simple item record

dc.contributor.advisorNieminen, Jiri
dc.contributor.authorSantanen, Lotta-Julia
dc.date.accessioned2022-02-18T10:31:17Z
dc.date.available2022-02-18T10:31:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79839
dc.description.abstractTutkielman tutkimusaiheena on, miten sosiaalityön valta näyttäytyy Suomalaisissa 1950-1970- lukujen aineistoissa ja onko sosiaalityön valta muuttunut 50-70- luvuilta nykypäivään. Tutkimus tekee katsauksen aineistoihin, jotka käsittelevät sosiaalityön vallankäyttöä sekä siihen liittyneitä toimenpiteitä valitun ajanjakson aikana aikalaisdiagnoosia hyödyntäen. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä on hyödynnetty erityisesti Samuli Aikion (2017) sosiaalityön vallan määritelmiä, jotka ovat valta käyttäytymisen rajoittajana, valta riippuvuutena, valta vuorovaikutuksellisena kykynä ja valta suostumuksen organisointina. Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, joka on mahdollistanut 1950-1970-lukujen aikana tehtyjen, ja ajasta myöhemmin kirjoitettujen, aineistojen etsimisen. Tutkimukseen valikoitui kuusi aineistoa, joista neljä on julkaistu 1950-1970- luvuilla, kahdessa aineistossa on haastateltu kyseisen ajanjakson aikana sosiaalityötä tehneitä henkilöitä ja yksi aineisto käsittelee suomalaisen sosiaaliturvan kehitystä. Tutkimuksen teoriaosuudesta nousee esille, että sosiaalityön vallan toimenpiteiden tavoitteita ovat asiakkaan käyttäytymisen, intressien tai toiminnan muuttuminen hetkellisesti tai pysyvästi. Tutkimustulokset osoittavat, että nämä tavoitteet ovat olleet keskeisiä myös 1950-1970- luvuilla tehdyssä sosiaalityössä. Tulokset kertovat, että sosiaalityön vallan konkreettiset toimenpiteet ovat muuttuneet asiakasta arvostavampaan suuntaan ja että sosiaalityön yhteiskunnalliseksi tehtäväksi on noussut asiakkaiden edun ajaminen sekä yhteiskunnallinen muutostyö, joka puolustaa heikommassa asemassa olevien oikeuksia. Olennaista on ymmärtää, että yhteiskunnan normit ja käytettävissä olevat tukitoimet sekä resurssit määrittelevät sosiaalityön sekä sen asiakkaiden toimintaedellytykset.fi
dc.format.extent35
dc.language.isofi
dc.subject.othersosiaalityön valta
dc.subject.othersosiaalityön historia
dc.subject.otheraikalais-diagnoosi.
dc.titleVapaudenriistosta asiakkaan arvostukseen - aikalaisdiagnoosi sosiaalityön vallasta 1950-1970 -luvuilla ja nykypäivänä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202202181565
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiologia
dc.subject.ysososiaalihistoria
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysovalta
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysotutkimus
dc.subject.ysososiaalihuolto
dc.subject.ysososiaalipolitiikka
dc.subject.ysokirjallisuuskatsaukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record