Show simple item record

dc.contributor.authorDou, Haoran
dc.date.accessioned2022-02-09T13:11:07Z
dc.date.available2022-02-09T13:11:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-951-39-9024-4
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79726
dc.description.abstractIn fear learning, a neutral stimulus is associated to a threat. In fear generalization, fear responses are transferred to stimuli resembling threat stimuli. Here, I investigate how social exclusion, observational fear learning, and oxytocin—a hormone produced in social bonding—affect fear learning and generalization. An associative learning paradigm in which participants were learning associations between conditioned stimuli (i.e., geometric figures or pictures of faces) and unconditioned stimuli (i.e., electric shock) was applied together with a fear generalization procedure. Study I explored whether social exclusion, which was experimentally induced before fear learning, influences fear learning and generalization. Behavioral responses showed that social exclusion reduced fear learning and increased generalization. Brain functional near-infrared spectroscopy measurements indicated that the medial prefrontal cortex mediated the relationship between social exclusion and fear learning. Study II examined whether observational fear learning affects fear generalization differently than direct learning. The behavioral findings indicated that compared to direct learning, observational learning reduced fear learning and increased fear responses to generalization stimuli resembling the safety stimulus without having ever been paired to electric shock. Brain event-related potential results indicated that fear discrimination (reflected by the P1 component) and motivated attention (reflected by the late positive potential component) to generalization stimuli were reduced when learning occurred by observing another person compared to situations where participants learned by themselves. Study III investigated how oxytocin administrated after fear learning affects the fear responses to the generalization stimuli. The results showed that oxytocin compared to placebo attenuated generalization. Overall, social exclusion and observational learning increased fear generalization, while oxytocin had the opposite effect. These results are relevant in understanding social and hormonal factors underlying excessive fear generalization and they can be utilized in future studies aiming to overcome problems related to overgeneralized fear. Keywords: Fear generalization, social exclusion, oxytocin, observational fear learningen
dc.description.abstractPelon oppimisessa neutraali ärsyke opitaan yhdistämään uhkaan. Pelon yleistymisessä taas pelkoreaktiot siirtyvät ärsykkeisiin, jotka muistuttavat uhkaavia ärsykkeitä. Tutkin kuinka sosiaalinen syrjintä, sosiaalinen pelon oppiminen ja oksitosiini - hormooni, jota erittyy sosiaalisten siteiden muodostuessa - vaikuttavat pelon oppimiseen ja yleistymiseen. Tutkimuksissa käytettiin assosiatiivisen oppimisen koeasetelmaa, jossa tutkittavat opettelivat assosiaatioita ehdollisen ärsykkeen (geometrinen kuvio tai kasvokuva) ja ehdottoman ärsykkeen (sähköisku) välillä. Lisäksi käytettiin pelon yleistymisen tutkimusasetelmaa. Osatutkimus I selvitti kuinka ennen pelon oppimista kokeellisesti tuotettu sosiaalinen syrjintä vaikuttaa pelon oppimiseen ja yleistymiseen. Käyttäytymisvasteet osoittivat, että sosiaalinen syrjintä heikensi pelon oppimista ja tehosti pelkoreaktioita yleistymisärsykkeisiin. Aivojen toiminnalliset lähi-infrapunaspektroskopiamittaukset osoittivat, että mediaalinen prefrontaalinen aivokuori välitti sosiaalisen syrjinnän vaikutusta pelon oppimiseen. Osatutkimus II selvitti vaikuttaako sosiaalinen pelon oppiminen pelon yleistymiseen eri tavalla kuin suora oppiminen. Käyttäytymisvastetulokset osoittivat, että suoraan oppimiseen verrattuna sosiaalinen pelon oppiminen heikensi pelon oppimista ja lisäsi pelkoreaktioita yleistymisärsykkeisiin, jotka olivat samankaltaisia kuin turvallinen ärsyke, jota ei ollut aiemmin yhdistetty sähköiskuun. Aivojen sähköiset jännitevasteet osoittivat, että pelon erottelu ja motivoitunut tarkkaavuus ärsykkeisiin olivat vähentyneet kun pelon oppiminen tapahtui toista ihmistä havainnoimalla verrattuna itse opittuun pelkoon. Osatutkimus III selvitti kuinka pelon oppimisen jälkeen annosteltu oksitosiini vaikuttaa yleistymisärsykkeisiin liittyviin pelkoreaktioihin. Tulokset osoittivat, että oksitosiini vaimensi pelon yleistymistä verrattuna plaseboon. Kokonaisuudessaan tutkimuksen tulokset osoittivat, että sosiaalinen syrjintä ja sosiaalinen oppiminen lisäävät pelon yleistymistä ja oksitosiinilla on päinvastainen vaikutus. Nämä tulokset lisäävät ymmärrystä sosiaalisten ja hormonaalisten tekijöiden vaikutuksesta liialliseen pelkojen yleistymiseen ja niitä voidaan hyödyntään tulevissa tutkimuksissa, joissa pyritään löytämään menetelmiä liiallisen pelon yleistymisen voittamiseksi. Avainsanat: pelon yleistyminen, sosiaalinen hyljeksintä, oksitosiini, sosiaalinen pelon oppiminenfi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Haoran, D., Yi, L., Xiaojun, C., Jinxia, W., & Leppänen, P. H. (2020). Social exclusion influences conditioned fear acquisition and generalization : a mediating effect from the medial prefrontal cortex. <i>NeuroImage, 218, Article 116735.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2020.116735"target="_blank"> 10.1016/j.neuroimage.2020.116735</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Dou, H., Lei, Y., Pan, Y., Li, H., & Astikainen, P. (2022). Different behavioural and neural responses associated with fear generalisation after observational and direct learning in humans. <i>Submitted manuscript.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Dou, H., Zou, L., Becker, B., & Lei, Y. (2021). Intranasal oxytocin decreases fear generalization in males, but does not modulate discrimination threshold. <i>Psychopharmacology, 238(3), 677-689.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1007/s00213-020-05720-8"target="_blank"> 10.1007/s00213-020-05720-8</a>
dc.titleEffects of social exclusion, observational learning, and oxytocin on fear learning and generalization: Evidence from behavioral and brain activity studies
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-9024-4
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record