Show simple item record

dc.contributor.advisorNieminen, Jiri
dc.contributor.authorOjanne, Elina
dc.date.accessioned2022-01-31T06:59:14Z
dc.date.available2022-01-31T06:59:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79565
dc.description.abstractTämä tutkielma käsittelee lastensuojelun sijaishuollon ja biologisten vanhempien välistä yhteistyötä vuorovaikutuksen keinoin. Tutkielmassa selvitetään, millaisia vuorovaikutusvallan tasoja vanhempien ja sijaishuollon välisessä yhteistyössä ilmenee sekä sijaishuoltopaikkojen ammatillisuuden vaikutusta vuorovaikutuksessa käytettävään valtaan, vanhemman toimijuuteen ja osallisuuteen. Suhdeperustaisten toimintamallien käyttöön ottaminen valtakunnallisesti liittyy lastensuojelun kehittämiseen osana hallitusohjelmaa. Suhdeperustaisessa työssä painopiste on luottamuksellisuudessa ja avoimuudessa. Asiakkaan roolia osallisena ja toimijana edellytetään kaikessa sosiaalityössä. Työntekijän ammatilliseen osaamiseen kuuluvat vankat vuorovaikutustaidot. Tutkielman teoreettinen viitekehys käsittelee lastensuojelun sijaishuoltoa, yhteistyötä biologisen vanhemman ja sijaishuoltopaikan välillä, sosiaalityön valtaa, työtekijän ja asiakkaan vuorovaikutussuhdetta, osallisuutta ja toimijuutta sekä vastavuoroisuutta. Osallisuuden katsotaan toteutuvan toisiinsa jatkuvassa kehässä vaikuttavina vastavuoroisuutena, toimijuutena ja vallanjakona. Tutkielman aineistona on kuusi tutkimusartikkelia ja kaksi väitöskirjaa, jotka käsittelevät sijaishuollon ja vanhempien välisen yhteistyön kokemuksia kaikkien toimijoiden näkökulmista. Artikkeleista kaksi on kotimaisia ja neljä ulkomaisia, väitöskirjat ovat kotimaisia. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, laadullisena metasynteesinä, jossa tavoitteena on saada syvällisempi ymmärrys tarkasteltavana olevasta ilmiöstä. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysin keinoin. Tutkielman tulosten perusteella sijaishuollon ja vanhempien välisessä vuorovaikutuksessa esiintyy eri tasoilla tapahtuvaa vallankäyttöä, vanhemmuuden kontrollointia sekä vanhemman ohittamista päätöksenteossa. Toisaalta myös vastavuoroisuutta ja kasvatuskumppanuutta sekä aitoa kohtaamista on havaittavissa. Sijaishuoltopaikan ammatillisuudella ei tulosten perusteella ole vaikutusta vallankäytön jakaantumiseen. Vuorovaikutuksen vastavuoroisuutta esiintyy yhtä lailla perhehoidossa ja laitoshoidossa.fi
dc.format.extent42
dc.language.isofi
dc.titleVanhemmuuden vallanjako : kirjallisuuskatsaus sijaishuollon aikaisesta yhteistyöstä ja vanhempien toimijuudesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201311332
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysokirjallisuuskatsaukset
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysovalta
dc.subject.ysosijaishuolto
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysovanhemmat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record