Show simple item record

dc.contributor.advisorJalasvuori, Matti
dc.contributor.advisorPeräkylä, Juuli
dc.contributor.advisorGiven, Cindy
dc.contributor.authorGynther, Veera
dc.contributor.authorLoula, Tuomo
dc.contributor.authorMoisio, Vilma
dc.date.accessioned2022-01-31T06:53:43Z
dc.date.available2022-01-31T06:53:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79563
dc.description.abstractAntibioottiresistenssi on kasvava ongelma bakteerien aiheuttamien infektiotautien hoidossa, ja sitä on pyritty ratkaisemaan käyttämällä hoitomuotona bakteereita infektoivia faageja. Bakteerien on havaittu kehittävän myös faageja vastaan resistenssin, mikä vaikuttaa bakteerin kelpoisuuteen usein heikentävästi. Acinetobacter baumannii on Maailman terveysjärjestön prioriteettipatogeeni. Se on herkästi antibiooteille resistentiksi tuleva bakteeri, joka aiheuttaa vakavia opportunistisia infektioita. Tässä kandidaatintutkielmassa selvitettiin faagiresistenssin muodostumisen vaikutuksia Acinetobacter baumannii -sairaalabakteerin kasvuominaisuuksiin. Potilasnäytteistä eristetyt Acinetobacter baumannii -kannat altistettiin niitä infektoiville faageille. Resistenssin kehittäneiden ja altistamattomien kantojen kasvuominaisuuksia vertailtiin spektrofotometrisesti Bioscreen C -mittauksella. Resistenssin kehittymisen havaittiin pääosin heikentävän bakteerien kasvuominaisuuksia. Suurin saavutettu bakteerimäärä pieneni jokaisella resistentillä kannalla ja suurin kasvunopeus heikentyi lähes jokaisella resistentillä kannalla verrattuna altistamattomiin kantoihin. Kasvun heikentyminen on yhteydessä muun muassa bakteerin virulenssin alenemiseen ja antibioottiherkkyyden kasvuun. Tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan näin ollen hyödyntää faagiterapian ja antibioottien yhdistelmähoitojen kehittämisessä.fi
dc.description.abstractAntibiotic resistance is a growing concern among treatment of infections caused by bacteria. Phages have been proposed as an alternative treatment method. Bacteria can develop a resistance for phages, often having a negative effect on bacterial fitness. Acinetobacter baumannii is a priority pathogen of World Health Organization, developing antibiotic resistance easily and causing serious opportunistic infections in hospitals. In this bachelor's thesis, the effects of phage resistance on growth characteristics of Acinetobacter baumannii were studied. Bacterial strains from patients were exposed to phages capable of infecting them. The strains with developed phage resistance and strains not exposed to phages were then compared spectrophotometrically by Bioscreen C measurements. The development of phage resistance was detected to mainly weaken bacterial growth. Maximum bacterial population was reduced with every phage resistant strain and maximum growth rate was reduced with almost every phage resistant strain compared to its respective unexposed strain. The inhibition in growth is connected to, for example, decline in virulence and increased antibiotic sensitivity. As such, the results of this study bring promise towards phage therapy and antibiotic combination treatment development.en
dc.format.extent30
dc.language.isofi
dc.subject.othersuurin bakteerimäärä
dc.subject.othersuurin kasvunopeus
dc.titleFaagiresistenssin vaikutus Acinetobacter baumannii -sairaalabakteerin kasvuominaisuuksiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201311330
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSolu- ja molekyylibiologiafi
dc.contributor.oppiaineCell and molecular biologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi4013
dc.subject.ysofagiterapia
dc.subject.ysobakteerit
dc.subject.ysoresistenssi
dc.subject.ysomikrobiologia
dc.subject.ysoinfektiot
dc.subject.ysoAcinetobacter baumannii
dc.subject.ysosairaalainfektiot
dc.subject.ysomikrobilääkkeet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record