Show simple item record

dc.contributor.advisorValkonen, Tarja
dc.contributor.authorGörsoy, Melis
dc.contributor.authorÅlander, Estella
dc.date.accessioned2022-01-31T06:41:54Z
dc.date.available2022-01-31T06:41:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79559
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena on kuvata ja ymmärtää suomalaisten diplomaattien näkemyksiä vuorovaikutuksen erityispiirteistä ja neuvotteluosaamisesta diplomaattisissa neuvotteluissa. Tutkielmassa haetaan vastauksia siihen, millaista diplomaattisten neuvotteluiden vuorovaikutus on ja millaista neuvotteluosaamista diplomaattisissa neuvotteluissa tarvitaan. Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena, ja tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelulla haastattelemalla suomalaisia diplomaatteja. Haastattelut toteutettiin teknologiavälitteisesti. Aineisto analysoitiin yhdistäen aineistolähtöistä ja teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkielman tulokset osoittavat, että diplomaattisten neuvotteluiden vuorovaikutuksesta voidaan tunnistaa tiettyjä erityispiirteitä, vuorovaikutuksen tavoitteita ja haasteita sekä diplomaattinen vuorovaikutuskulttuuri. Diplomaattisissa neuvotteluissa tarvitaan monipuolista neuvotteluosaamista, joka muodostuu neuvotteluvuorovaikutukseen liittyvästä tiedosta ja ymmärryksestä, asenteista, motivaatiosta ja tunteista neuvotteluvuorovaikutuksessa, neuvottelutaidoista sekä neuvotteluvuorovaikutuksen eettisistä periaatteista. Diplomaattisista neuvotteluista voidaan tunnistaa erityinen diplomaattinen vuorovaikutuskulttuuri, jossa diplomaatit jakavat yhteisen diplomaattisen kielen, neuvotteluvuorovaikutuksen normit, käsitykset vuorovaikutusrooleista sekä yhteiset arvot. Neuvotteluiden onnistumisen kannalta erityisesti luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen korostuvat. Osapuolten välinen luottamus on erityisen tärkeää diplomaattisissa neuvotteluissa käsiteltävien aiheiden sensitiivisyyden vuoksi, ja luottamuksen rakentaminen nähdäänkin keskeisenä osana neuvotteluosaamista. Ennakkoneuvottelut puolestaan korostuvat yhtenä keskeisimmästä neuvottelun vaiheista, ja ennakkoneuvotteluiden nähdään edellyttävän neuvottelijoilta valmistautumisen taitoja. Diplomaattiset neuvottelut ovat hyvin monimuotoisia, minkä nähdään asettavan neuvotteluvuorovaikutukselle haasteita ja edellyttävän neuvottelijoilta aivan erityistä neuvotteluosaamista. Tämä tutkielma tarjoaa arvokasta tietoa diplomaattisten neuvotteluiden vuorovaikutuksen erityispiirteistä ja diplomaattisissa neuvotteluissa tarvittavasta neuvotteluosaamisesta, ja tuo esille tarpeen aiheen tutkimukselle myös tulevaisuudessa.fi
dc.format.extent54
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherdiplomaattiset neuvottelut
dc.subject.otherneuvotteluosaaminen
dc.subject.otherneuvotteluvuorovaikutus
dc.titleVuorovaikutuksen erityispiirteet ja neuvotteluosaaminen diplomaattisissa neuvotteluissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201311326
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoneuvottelutaito
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysodiplomatia
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrights
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record