Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.advisorKiili, Johanna
dc.contributor.authorHavo, Sanna
dc.date.accessioned2022-01-20T06:21:01Z
dc.date.available2022-01-20T06:21:01Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79439
dc.description.abstractPro-gradu tutkielmani tarkoituksena oli tarkastella iäkkäiden henkilöiden omaishoitajana toimivien kuormittuneisuutta aiheuttavia tekijöitä, ja sitä millä tavoin kuormittavat tekijät vaikuttavat omaishoitajan hyvinvointiin. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä sekä omaishoitajien läheisten että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan tietoisuutta omaishoitajan hyvinvointia kuormittavista tekijöistä, jotta hyvinvoinnin tukeminen mahdollistuisi entistä paremmin. Myös omaishoitajien läheisten on tärkeää saada ymmärrystä henkisesti ja fyysisesti raskaasta työstä. Tutkimuksen keskeiset käsitteet rakentuvat omaishoitajuuden käsitteiden ympärille ja lakiin omaishoidontuesta (2005/937) Teoreettinen viitekehys, jonka mukaan tuloksia tarkastellaan, rakentuu Allardtin (1976) hyvinvoinnin ulottuvuuksien ympärille. Hyvinvoinnin ulottuvuudet koostuvat elintasosta, kuten terveys ja taloudellinen pärjääminen, yhteissyysuhteista (perheeltä saatu tuki ja sosiaaliset verkostot) sekä ja itsensä toteuttamisen osatekijöistä (mielekäs vapaa-aika). Tutkimus toteutettiin narratiivisena eli kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Suomenkielinen aineistonhaku kohdistettiin Jyväskylän yliopiston Arto tietokantaan ja Elektra Doriaan. Englanninkielisen aineiston haku kohdistettiin Wiley online libraryyn, Social services abstractiin (ProQuest) sekä JSTOR:iin. Omaishoitotyö linkittyy sekä sosiaali- että terveydenhuoltoon, joten Wiley online library on valittu tietokannaksi terveydenhuollon vuoksi. Tutkimukseen valikoitui 12 artikkelia. Tulosten mukaan omaishoitajuus oli kuormittavaa ja sitovaa. Omaishoitotyö kuormitti fyysisesti, psyykkisesti ja henkisesti. Keskeisimpänä tuloksista ilmeni, että omaishoitajuus kuormitti sosiaalisia suhteita. Osa oli joutunut luopumaan kokonaan omasta vapaa-ajasta. Mitä iäkkäämpiä omaishoitajat olivat, sitä heikompi heidän oma terveytensä oli. Sekä omaishoitajan että hoidettavan terveydentila kuormittivat hoitajan hyvinvointia. Lähes kaikilla omaishoidettavilla oli kaksi tai useampi sairaus. Muistisairaudet nousivat sairauksista kuormittavimpina esiin.fi
dc.format.extent58
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkuormittuneisuus
dc.titleOmaishoitajan kuormittuneisuus ja hyvinvointi : narratiivinen kirjallisuuskatsaus ikäihmisten omaishoitajista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201201207
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoomaishoito
dc.subject.ysoomaishoitajat
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysojaksaminen
dc.subject.ysodementia
dc.subject.ysososiaalinen tuki
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot