Show simple item record

dc.contributor.advisorKaasalainen, Karoliina
dc.contributor.authorHagström, Tiia
dc.date.accessioned2022-01-19T06:49:27Z
dc.date.available2022-01-19T06:49:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79416
dc.description.abstractSepelvaltimotauti on krooninen pitkäaikaissairaus, jonka aiheuttama sydäninfarkti on yksi johtavista kuolinsyistä, aiheuttaen vuosittain noin yhdeksän miljoonan ihmisen kuoleman ympäri maailmaa. Sekundaaripreventio on tärkeä osa potilaan hoitoa sairastetun sydäninfarktin jälkeen. Potilaan tulee sitoutua lääkehoitoon sekä terveellisiin elämäntapoihin, jotta voitaisiin ehkäistä mahdollisia seuraavia sydäntapahtumia. Tutkielman tavoitteena on tarkastella sydäninfarktin sairastaneiden potilaiden kokemuksia elämäntapamuutokseen sitoutumisesta laadullisen synteesin avulla. Tutkimuskysymyksinä ovat elämäntapamuutokseen sitoutumisen edistävät ja estävät tekijät sydäninfarktin jälkeen. Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaut toteutettiin kolmesta eri tietokannasta. Tutkimukset olivat laadullisin menetelmin tehtyjä, sydäninfarktin sairastaneiden kokemuksia käsitteleviä ja korkeintaan viisi vuotta vanhoja. Tässä tutkielmassa aineistoa tarkasteltiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmän avulla ja analyysin tuloksista muodostettiin synteesi. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin pohjalta sydäninfarktin sairastaneiden kokemukset edistävistä ja estävistä tekijöistä elämäntapamuutokseen sitoutuessa tiivistyivät neljään pääteemaan. Pääteemat olivat sydänkuntoutus, psykologiset tekijät, fyysiset tekijät sekä läheisten tuki, sosiaaliset suhteet sekä kulttuuriset tekijät. Edistäviä tekijöitä elämäntapamuutoksen sitoutuessa ovat hyvin ja ajallaan järjestetty sydänkuntoutus, psyykkiset tekijät kuten motivaatio, resilienssi sekä optimistisuus, fyysisisiin tekijöihin liittyen minäpystyvyys, positiivinen palaute fyysisestä aktiivisuudesta sekä läheisten tuki kaikissa eri muodoissaan. Estävinä tekijöinä olivat esimerkiksi huoli, kuolemanpelko, masennus ja ahdistus, fyysinen kykenemättömyys sekä läheisten painostus tai ahdistava käytös. Aiempiin tutkimuksiin peilaten tämä kirjallisuuskatsaus vahvistaa, että sydänpotilaiden kuntoutusta tulisi kehittää tulevaisuudessa potilaiden yksilölliset erot ja tarpeet huomioivaksi. Sydäninfarktin jälkeistä masennusta ja ahdistusta tulisi tunnistaa ja hoitaa tehokkaammin, niiden mahdollisesti ollessa elämäntapamuutokseen sitoutumisen estäviä tekijöitä. Mielenterveyttä tukevat menetelmät ja mahdollinen psykoterapia voi olla tarpeen, jotta masennus- ja ahdistusoireet väistyisivät. Sydänpotilaiden kokemuksia tulisi tutkia jatkossa enemmän laadullisin menetelmin, niitä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää esimerkiksi sekundaaripreventiivisiä ohjelmia, sydänkuntoutusta tai interventioita suunnitellessa.fi
dc.format.extent40
dc.language.isofi
dc.subject.othersekundaaripreventio
dc.subject.otherelämäntapamuutos
dc.subject.othersydänkuntoutus
dc.titleKokemuksia elämäntapamuutokseen sitoutumisesta sydäninfarktin jälkeen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201191184
dc.type.ontasotSeminar reporten
dc.type.ontasotSeminaarityöfi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysosydäninfarkti
dc.subject.ysopotilaat
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysosepelvaltimotauti
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoterveyskäyttäytyminen
dc.subject.ysosydäntaudit
dc.subject.ysoelintavat
dc.subject.ysomasennus
dc.subject.ysoliikunta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record