Show simple item record

dc.contributor.advisorHerttalampi, Mari
dc.contributor.authorSeivo, Sini
dc.contributor.authorPulkkinen, Saija
dc.date.accessioned2022-01-17T06:22:30Z
dc.date.available2022-01-17T06:22:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79366
dc.description.abstractTämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden kokemuksia koira-avusteisesta toiminnasta osana yliopiston hyvinvointipalveluja. Tutkimme koirien läsnäolon merkitystä Opiskelijan Kompassi Knowhau -hyvinvointityöpajaan osallistuneiden opiskelijoiden koetulle hyvinvoinnille sekä heidän työpajasta saamaansa hyötyyn. Lisäksi tavoitteenamme oli selvittää madaltaako tieto koirien mukanaolosta ryhmässä kynnystä osallistua tällaiseen toimintaan. Tutkimuksemme otos koostui kuudesta työpajaan osallistuneesta Jyväskylän yliopiston opiskelijasta. Menetelmänä toimi ryhmähaastattelu, jota varten oli laadittu valmis kysymysrunko, mutta myös vapaalle sanalle ja kommentoinnille annettiin tilaa. Analyysi toteutettiin aineistolähtöisenä sisällönanalyysina. Lisäksi osallistujilta kerättiin jokaisen tapaamisen jälkeen palautelomake, jossa kysyttiin, kuinka tärkeäksi osallistujat kokivat koirien läsnäolon kullakin tapaamisella. Tutkimuksessamme havaitsimme, että opiskelijat kokivat koirien läsnäolon ryhmässä mielialaa kohentavana ja tämä näkyi myös tapaamisten jälkeen. Lisäksi ahdistuksen ja jännityksen tunteiden koettiin vähentyneen erityisesti koirakontaktin, kuten silittämisen, seurauksena. Koirilla raportoitiin olevan sekä positiivista että negatiivista vaikutusta keskittymiseen. Useat osallistujista kokivat koirien toisaalta auttaneen heitä pysymään läsnä hetkessä, mutta esimerkiksi niiden haukunta vaikutti keskittymiseen häiritsevästi. Koirat myös helpottivat sosiaalisessa tilanteessa olemista ja kevensivät ryhmän tunnelmaa. Tieto koirien mukanaolosta tapaamisilla lisäsi sekä osallistujien motivaatiota osallistua tapaamisiin että heidän osallistumishalukkuuttaan ryhmään ilmoittautuessa. Tutkimuksemme osoittaa, että koirilla oli useita positiivisia vaikutuksia osallistujien hyvinvoinnille. Vaikka tulokset perustuvat melko suppeaan laadulliseen aineistoon, tarjoavat ne uutta tietoa koira-avusteisesta toiminnasta ja viitteitä sen toimivuudesta osana korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointipalveluja.fi
dc.description.abstractThe aim of this qualitative study was to find out university students' experiences of dog assisted activity as a part of the university’s wellbeing support services. We studied the importance of dogs' presence on the perceived well-being of students who participated in the Student’s Compass Knowhau -wellbeing workshop and the benefits obtained from the workshop. Another aim was to examine whether dogs being a part of the workshop would lower the threshold to participate in this kind of activity. The sample of our study consists of six students of the University of Jyväskylä who participated in the workshop. We collected the data using a group interview, for which a question frame had been prepared in advance, but space was also given for free speech and comments. The analysis was performed as a content analysis. In addition, there was a feedback form collected after every meeting to find out how important the dogs were perceived at each meeting. As a result of this study, we discovered that the participants found the presence of the dogs in the group mood- enhancing, which was also evident after the meetings. In addition, feelings of anxiety and nervousness decreased, especially while being in contact with the dogs for example by petting them. The dogs were reported to have both positive and negative effects on concentration. Several participants mentioned that while the dogs helped them stay present in the moment, for example barking was at times disturbing. The dogs also made it easier to be in a social setting and lightened the mood of the group. Knowledge of the fact that dogs were going to be present at the meetings increased both the participants' motivation to attend the meetings and their willingness to sign up for the group. Our study shows that dogs had several positive effects on the well-being of the participants. Despite the brief data of this study, the results provide new insights into dog assisted activities and its benefits as a part of the wellbeing support services for university students.en
dc.format.extent43
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherKorkeakouluopiskelijat
dc.subject.othereläinavusteinen toiminta
dc.subject.otherkoira-avusteinen toiminta
dc.subject.otherKnowhau-toiminta
dc.subject.otherStudent Life
dc.subject.otherOpiskelijan Kompassi
dc.title“Mä saan silitellä puoltoist tuntii koiraa. Se riittää.” : yliopisto-opiskelijoiden kokemukset koira-avusteisesta toiminnasta Opiskelijan Kompassin ryhmäohjauksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201171136
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysohyvinvointipalvelut
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysokoira
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record