Show simple item record

dc.contributor.advisorBöckerman, Petri
dc.contributor.authorKoivisto, Emmi
dc.date.accessioned2022-01-05T07:24:35Z
dc.date.available2022-01-05T07:24:35Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79225
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena on arvioida suhdannetilanteen muutoksien vaikutuksia alkoholin kulutukseen. Lisäksi arvioidaan terveyden ja suhdannetilanteen välisiä yhteyksiä yleisellä tasolla. Tutkielmassa keskeisessä osassa on työttömyysasteen käsite, joka esitellään aluksi yhdessä suhdannevaihteluiden kanssa. Tutkielman empiirinen osuus perustuu aineistoon, joka on tuotettu Englannissa, joten teoriaosuudessa käydään läpi yleisesti Iso-Britannian suhdannekehitystä sekä alkoholin kulutusta koko Euroopan (ja EU:n) tasolla. Suhdannetilanteen ja terveyden välillä on havaittu yhteneväisyyksiä, joita esitellään aiemman kirjallisuuden osalta melko laajalti. Terveyden ja suhdannetilanteen välistä yhteyttä voidaan tutkia kahdesta eri näkökulmasta, jotka ovat moderni ja perinteinen näkökulma. Aiheesta löytyy molempia näkökulmia tukevaa kirjallisuutta, joiden eroja ja yhteneväisyyksiä tarkastelemme kappaleessa kolme. Aiemman kirjallisuuden tarkastelu kohdennetaan alkoholin kulutuksen ja suhdannetilanteen välille. Kirjallisuuskatsaus antaa vastauksia taantuman ja alkoholin kulutuksen väliseen yhteyteen sekä tuloksia esimerkiksi alkoholikuolleisuudesta. Empiirisessä osiossa luodaan regressioanalyysin avulla malli, jolla voidaan selittää alkoholin kulutusta eri tekijöillä. Lisäksi tarkastellaan eroja sukupuolien välillä, sekä paljonko eri muuttujat vaikuttavat miehillä tai naisilla. Viimeisessä osuudessa arvioidaan tutkimuksen tuloksia sekä tehdään vertailua aiemman kirjallisuuden ja empiirisen tutkimuksen välillä.fi
dc.format.extent57
dc.language.isofi
dc.titleSuhdannetilanteen vaikutus alkoholin kulutukseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201051004
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysotyöttömyysaste
dc.subject.ysolama
dc.subject.ysokulutus
dc.subject.ysosuhdannevaihtelut
dc.subject.ysoalkoholi (päihteet)
dc.subject.ysoalkoholinkäyttö
dc.subject.ysoregressioanalyysi
dc.subject.ysotyöttömyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record