Show simple item record

dc.contributor.advisorKorhonen, Pekka
dc.contributor.authorVakkilainen, Edith
dc.date.accessioned2021-12-22T10:03:23Z
dc.date.available2021-12-22T10:03:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79137
dc.description.abstractTämä pro gradu -tutkielma käsittelee YK:n toteuttamaa siviilien suojelua Etelä-Sudanissa. Tutkielmassa analysoidaan englantilaisen koulukunnan teoreettisen ajattelun avulla mahdollisia solidarististen ja plu-ralististen tavoitteiden aiheuttamia ristiriitoja, jotka ilmenivät siviilien suojelussa. Tutkimusaineistona toi-mivat YK:n turvallisuusneuvoston kokoustallenteet vuosilta 2018 ja 2019, joissa käsitellään Etelä-Sudanin tilaa kolmen kuukauden välein. Aineistosta on nostettu esille lainauksia eri valtioiden edustajien puheenvuoroista, jotka osoittavat siviilien suojeluun kytkeytyviä ristiriitoja. YK:n operaatio UNMISS on toiminut Etelä-Sudanissa vuodesta 2011 lähtien. Etelä-Sudanin konfliktin juurisyyt ovat poliittisissa jännitteissä, joihin heimojen väliset kiistat kytkeytyvät läheisesti. Operaation mandaatti vaihdettiin vuonna 2014 siviilien suojeluun, kun maan yhteiskunnallinen tilanne eskaloitui. Etelä-Sudanin hallitus ei kuitenkaan tukenut YK:n toteuttamaa siviilien suojelua odotetulla tavalla. Sisällissodan selvittämiseksi konfliktin osapuolet allekirjoittivat rauhansopimuksen syksyllä 2018. Sopimuksen tuomaa yhteiskunnallista muutosta tarkkaillaan tutkimuksen analyysin edetessä. Etelä-Sudan kytkeytyy paikallisympäristöön, joka osaltaan ohjaa valtion intressejä ja toimintaa suhteessa kansainväliseen yhteisöön. Suurvaltojen asemoituminen solidarismin ja pluralismin välille määrittelee turvallisuusneuvoston kautta kansainvälisen yhteisön toimintaa. Kiina ja Venäjä tulkitsevat valtiol-liset intressit ensisijaisiksi suhteessa kansalaisten oikeuksiin. Nämä maat vastustavat siviilien suojelun välillisiä keinoja, kuten pakotteita ja aseidenvientikieltoja. Kansainvälisen yhteisön vaikutusvaltaan vai-kuttaa puuttuva yhtenäinen käsitys peruskäsitteistä, lähtökohdista ja siitä, miten humanitaarisiin haasteisiin vastataan. Tutkimustuloksena voidaan todeta kansainvälisessä yhteisössä olevan ideologisia ristiriitoja. Suurin ristiriita tutkimuksen perusteella siviilien suojelun toteuttamisessa on se, nähdäänkö kansainvälisen yhteisön toiminnan perustuvan valtioiden intresseihin vai yksilöiden oikeuksien takaamiseen. Toimijoiden keskuudessa ei ole jaettua käsitystä suvereniteetin luonteesta eikä siitä, milloin ja miten suvereniteet-tiin pitäisi vaikuttaa. Ideologisia ristiriitoja merkittävämpi haaste Etelä-Sudanin siviilien suojelussa on kuitenkin Inglehartin teorian nojalla sosiaalis-taloudellisen kehityksen puute.fi
dc.format.extent79
dc.language.isofi
dc.titleSiviilien kuolemat kertovat enemmän kuin tuhat allekirjoitettua sopimusta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202112226119
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.subject.ysokonfliktit
dc.subject.ysovaltiot
dc.subject.ysoEtelä-Sudan
dc.subject.ysosisällissodat
dc.subject.ysokansainvälinen yhteisö
dc.subject.ysoihmisoikeudet
dc.subject.ysokansainvälinen politiikka
dc.subject.ysosuvereniteetti


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record