Show simple item record

dc.contributor.advisorMatilainen, Päivi
dc.contributor.authorPihlakari, Katariina
dc.date.accessioned2021-12-13T08:57:03Z
dc.date.available2021-12-13T08:57:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78952
dc.description.abstractKirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää, miten moniongelmaisuus näyttäytyy nuorilla ja millainen vaikutus kasvuolosuhteilla on moniongelmaisuuden syntymiseen. Moniongelmaisuuden ilmiön tutkiminen auttaa yhteiskunnallisessa tasolla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämisessä sellaiseksi, että se palvelisi paremmin moniongelmaisia nuoria. Lisäksi kasvuolosuhteiden vaikutuksia tarkastelemalla voidaan löytää olennaisia suuntia ehkäisevä työn kohdistamiselle sekä tuen oikea-aikaisuudelle. Kirjallisuuteen perustuvan tutkielman tutkimusaineisto koostuu viidestä päälähteestä, joissa käsitellään nuorten syrjäytymistä, eri sosiaalisia ongelmia ja niiden välisiä yhteyksiä, kasvuolosuhteiden vaikutusta sekä lapsuusajan haitallisia kokemuksia. Lisäksi kirjallisuuskatsaus hyödyntää muita sivulähteitä. Tutkielman taustana käsitellään neljää sosiaaliseksi ongelmasi luokiteltavaa ongelmaa. Tutkin ongelmien kasautumista niiden esiintyvyyden kautta. Tarkastelemieni tutkimusten ja kirjallisuuden mukaan eri sosiaalisilla ongelmilla voidaan havaita yhteyttä toisiinsa ja nuoret usein kärsivät useasta ongelmasta. Tällöin voidaan puhua moniongelmaisuudesta, sillä sen määritelmänä pidetään tilannetta, jossa kärsitään useammasta kuin yhdestä sosiaaliseksi ongelmaksi luokiteltavasta ongelmasta. Kirjallisuuskatsauksen perusteella ei voida tehdä yleistystä nuorten moniongelmaisuuden ilmaantuvuusluvuista. Kirjallisuuskatsaus osoitti myös, että kasvuolosuhteilla on merkitystä moniongelmaisuuden syntymisessä ja kasvuolosuhteiden tarkastelu moniongelmaisuuden ilmiön syntymisessä on olennaista. Sellaisissa lapsen kasvuolosuhteissa, joissa toisella tai molemmilla vanhemmilla on ongelmia, vaikutukset näkyvät vielä pitkälle nuoruuteen. Nämä vanhempien vaikeudet aiheuttavat usein puutteita lapsen tarvitsemassa tuessa, perushoivassa sekä kasvatuksessa. Vanhempien ongelmia ei voida kuitenkaan pitää suoranaisena syy-seuraussuhteena ongelmien kasautumiseen nuoruudessa.fi
dc.format.extent34
dc.language.isofi
dc.subject.otherpäihteidenkäyttö
dc.subject.othertaloudelliset ongelmat
dc.subject.otherkasvuolosuhteet
dc.titleNuorten moniongelmaisuus : kasvuolosuhteiden merkitys moniongelmaisuuden syntyyn
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202112135939
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysonuorisorikollisuus
dc.subject.ysomielenterveysongelmat
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysososiaaliset ongelmat
dc.subject.ysomoniongelmaisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record