Show simple item record

dc.contributor.advisorSoliman, Wael
dc.contributor.advisorSiponen, Mikko
dc.contributor.authorEtelä, Noora
dc.date.accessioned2021-10-19T05:12:22Z
dc.date.available2021-10-19T05:12:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78245
dc.description.abstractNykyinen tietoyhteiskunta pitää dataa arvokkaana resurssina. Valitettavasti tämä tarkoittaa, että myös laiton datan hyväksikäyttö on kohtuuttoman yleistä. Verkkorikolliset pitävät terveystietoja arvokkaimpina, ja siksi tietomurrot koskevat suhteettomasti terveydenhuoltoa. Tutkittaessa tietomurtotapausten vaikutuksia, nykyinen kyberturvallisuustutkimus priorisoi usein organisaation näkökulman yksittäisen uhrin näkökulman sijaan. Tämä tutkimus pyrkii kuitenkin tukemaan potilaan näkökulmaa terveydenhuollon tietorikkomuksen uhrina tutkimalla potilaan selviytymisprosessia. Tutkielman tarkoituksena on tutkia potilaan selviytymistä terveydenhuollon tietomurroista. Ymmärtämällä paremmin, miten terveydenhuollon tietomurtojen uhrit reagoivat ja selviytyvät kyseisistä tapahtumista, on mahdollista suunnitella yleisiä käytäntöjä, joilla säännellään toimintaa tietomurtojen jälkeen ottamaan potilas uhrina paremmin huomioon. Tämä tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä empiirisestä tutkimuksesta. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kvalitatiivisin menetelmin, ja empiirinen data kerättiin temaattisten haastattelujen sekä fiktiivisen vinjetin avulla, edustaen terveydenhuollon tietomurron olosuhteita. Kerätty tieto analysoitiin käyttäen abduktiivista sisällönanalyysiä. Tutkimustulokset henkilökohtaisen selviytymisprosessia, selviytymisprosessi alkaa tietomurtotapahtuman ensisijaisesta arvioinnista, joka aiheuttaa potilaalle erilaisia negatiivisia kokemuksia, minkä jälkeen seuraa tapahtuman toissijainen arviointi sekä potilaan näkemys tilanteen hallittavuudesta, mitkä vaikuttavat valittuun selviytymisstrategiaan ja selviytymistoimintoihin, joita potilas käyttää kokemansa ahdingon lievittämiseen.fi
dc.description.abstractToday’s information age considers data as a valuable resource. Alas, this means that illegal data-related activity is also rampant and data breach events are unfortunately common. Medical information is considered the most lucrative by cyber criminals, and therefore data breach events disproportionately damage the healthcare industry. However, when investigating the effects of data breach incidents, extant cyber security and data breach research often prioritizes the organizational point of view over the individual victim’s perspective. By examining the patient's coping process, this thesis intends to support the patient's perspective as a victim of a healthcare data breach. The purpose of this thesis is to study patient coping with a healthcare data breach involving confidential medical information. By better understanding how victims of healthcare breaches react and cope with the negative event, it will be possible to design a general code of conduct and improve policy regulating conduct following a breach that takes the patient as a victim better into account. This thesis consists of a literature review on data breaches and coping theory as well as an empirical investigation on how patients cope with a healthcare data breach. The studies empirical component was carried out utilizing a qualitative approach, with primary data collected via virtual thematic interviews supplemented with a fictitious vignette to provide research participants with space. The collected data was examined using abductive content analysis. The study found that patients coping with a personal health care data breach follows the coping process defined by coping theory, beginning with the primary appraisal of the stressor event resulting in various negative outcomes, followed by the secondary appraisal of the event and the patient perception of controllability, that influence the chosen coping strategy and coping activities employed to alleviate the distress experienced by the patient.en
dc.format.extent70
dc.language.isoen
dc.subject.otherselviytymisteoria
dc.subject.otherselviytymisstrategiat
dc.subject.othercoping theory
dc.subject.othercoping strategies
dc.titleCoping with personal data breaches in healthcare
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202110195274
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKyberturvallisuusfi
dc.contributor.oppiaineKyberturvallisuusen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoterveydenhuolto
dc.subject.ysokyberrikollisuus
dc.subject.ysotietomurto
dc.subject.ysohenkilötiedot
dc.subject.ysovinjetit
dc.subject.ysoyksilönsuoja
dc.subject.ysoselviytyminen
dc.subject.ysotietoturva
dc.subject.ysopotilasasiakirjat
dc.subject.ysopublic health service
dc.subject.ysocyber crime
dc.subject.ysodata break-in
dc.subject.ysopersonal data
dc.subject.ysovignettes
dc.subject.ysoprotection of privacy
dc.subject.ysocoping
dc.subject.ysodata security
dc.subject.ysopatient documents


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record