Show simple item record

dc.contributor.advisorStrömberg-Jakka, Minna
dc.contributor.authorPurho, Teija
dc.date.accessioned2021-10-12T05:48:13Z
dc.date.available2021-10-12T05:48:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78183
dc.description.abstractVuosina 2019 ja 2020 Suomessa oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemien tilastoraporttien mukaan kiireellisesti sijoitettuja, huostassa olevia tai muuten sijoitettuja lapsia enemmän, kuin koskaan aiemmin. Tämän kirjallisuuskatsauksen teoreettisessa osuudessa käsitellään suomalaisen tutkimuksen valossa niitä syitä, jotka ovat johtaneet lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, lastensuojelun asiakkuuden alkamiseen, kiireelliseen sijoitukseen tai huostaanottoon. Lastensuojelullisten toimenpiteiden käynnistämisen perusteina ovat monenlaiset haasteet lapsiperheissä, kuten väkivaltaisuus, päihderiippuvuus, mielenterveyden ongelmat, ristiriidat perhesuhteissa, ongelmat vanhemmuustaidoissa sekä lapsen tarpeiden huomioimisessa. Keskeisimmiksi haasteiksi nousevat väkivalta ja kaltoinkohtelu, päihderiippuvuus, mielenterveyden haasteet sekä taloudelliset ongelmat lapsiperheissä, mutta myös perheiden moniongelmaisuus. Edellä mainittuja teemoja käsitellään tarkemmin kirjallisuuskatsauksen tutkimuksellisessa osuudessa pääosin suomalaisen ja pohjoismaisen tutkimuksen näkökulmasta. Toisin sanoen etsitään vastauksia kysymyksiin, millaisia ovat ne lapsen normaalia kehitystä ja terveyttä vakavasti vaarantavat tekijät, jotka johtavat lastensuojelullisiin toimenpiteisiin ja kuinka haasteelliset kasvuolosuhteet vaikuttavat kasvavan lapsen kehitykseen ja tulevat näkyviksi lapsen arjessa ja elämässä? Tuloksissa ilmenee vahvasti haasteiden ylisukupolvisuus ja vaikeiden olosuhteiden vaikutus lasten kehitykseen, mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Haastavat kasvuolosuhteet uhkaavat lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimintakykyä. Haasteellisista kasvuolosuhteista huolimatta lapsi voi kuitenkin selviytyä myöhemmässä elämässään myös hyvin. Lapsen hyvinvointia voivat tukea monet suojaavat tekijät, kuten muut perheenjäsenet, sukulaiset tai läheiset, ystävyyssuhteet, myönteiset elinolot ja ympäristö. Myös oikea-aikainen tuki ja lapsen omat vahvuudet luovat lapselle mahdollisuuksia selviytyä haastavista olosuhteista huolimatta. Tärkeässä asemassa ovat myös ammattilais- ja viranomaisverkostot, joihin olisikin tulevaisuudessa myös yhteiskunnan näkökulmasta resursoitava enemmän määrärahoja. Ammattilaisten on myös tärkeää ymmärtää lasten haasteellisten kasvuolosuhteiden merkitys lapsen kasvulle, kehitykselle ja tulevaisuudelle. Merkityksellistä on ongelmien ylisukupolvisuuden katkaiseminen ja varhainen tuki, jonka tulisi olla matalalla kynnyksellä lasten ja perheiden saatavilla. Asiasanat: lastensuojelun asiakasperheet, haastavat kasvuolosuhteet, päihderiippuvuus-, väkivalta ja mielenterveyden ongelmat lastensuojelun asiakasperheissä.fi
dc.format.extent39
dc.language.isofi
dc.subject.otherlastensuojelun asiakasperheet
dc.subject.otherhaastavat kasvuolosuhteet
dc.titleLapset haastavissa kasvuolosuhteissa : lapset lastensuojelun asiakasperheissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202110125219
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysomielenterveysongelmat
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysolapsiperheet
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysokaltoinkohtelu
dc.subject.ysokasvuympäristö
dc.subject.ysolastensuojeluilmoitukset
dc.subject.ysopäihderiippuvuus
dc.subject.ysososiaalityö
dc.rights.accessrights


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record