Show simple item record

dc.contributor.advisorLappalainen, Päivi
dc.contributor.authorOjaluoma, Tia-Maria
dc.contributor.authorJokinen, Aino
dc.date.accessioned2021-09-17T04:51:49Z
dc.date.available2021-09-17T04:51:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77807
dc.description.abstractTämä tutkimus on osa Omaishoitajien psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen -etäkuntoutushanketta, joka toteutettiin Kelan rahoittamana vuosina 2016-2018 Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterissä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen ja Kuntoutus Peurungan kanssa. Etäkuntoutuksen välineenä käytettiin yli 60-vuotiaille omaishoitajille suunniteltua 12 viikon pituista OMApolku-verkkointerventiota. Ohjelma perustuu hyväksymis- ja omistautumisterapiaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, tapahtuuko omaishoitajien psyykkisessä hyvinvoinnissa eli masennusoireilussa (BDI-II), psykologisessa joustavuudessa (AAQII, EACQ) ja ajatusten tukahduttamisessa (WBSI) muutosta verkkointervention aikana, ja onko mahdollinen muutos yhteydessä ohjelmaan sitoutumiseen. Lisäksi kartoitettiin omaishoitajien omia kokemuksia ohjelmasta. Etäkuntoutusryhmään ilmoittautui 65 omaishoitajaa, joista tässä työssä tarkastellaan loppumittaukseen osallistuneita (n = 53). Omaishoitajien psyykkinen hyvinvointi koheni tilastollisesti merkitsevästi jokaisella psyykkisen hyvinvoinnin mittarilla alku- ja loppumittauksen välillä. Psyykkisen hyvinvoinnin muutos ei ollut yhteydessä ohjelmaan sitoutumiseen koko otoksella, mutta nuorimpien omaishoitajien ryhmässä (59-68-vuotiaat) havaittiin positiivinen korrelaatio ohjelman vierailupäivien ja psykologisen joustavuuden muutoksen (AAQ-II ja EACQ) välillä. Sisällönanalyysi osoitti omaishoitajien kokemukset ohjelmasta pääosin positiivisiksi, joskin joitakin kehitysehdotuksia löytyi. Omaishoitajien kokemuksista löydettiin neljä pääluokkaa, jotka olivat ohjelman sisältö, ohjelmasta saadut hyödyt, sosiaalinen tuki sekä mahdollisuus sitoutua ohjelmaan. Tutkimuksen tulokset puoltavat OMApolku-ohjelman käyttöä ikääntyneiden omaishoitajien psyykkisen hyvinvoinnin tukena. Verkkointerventioita kehitettäessä ja tarjottaessa on kuitenkin huomioitava ikääntyneiden ja omaishoitajien yksilölliset piirteet, kuten tuen ja perehdytyksen tarpeet sekä ajalliset rajoitteet.fi
dc.format.extent53
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherOMApolku
dc.subject.otherHOT
dc.subject.otherverkkointerventio
dc.subject.otherpsykologinen joustavuus
dc.subject.otherverkkointerventioon sitoutuminen
dc.subject.otheradherenssi
dc.titleOmaishoitajat OMApolulla : psyykkisen hyvinvoinnin muutoksen yhteys verkko-ohjelmaan sitoutumiseen ja kokemuksia verkko-ohjelmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202109174882
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysohenkinen hyvinvointi
dc.subject.ysoomaishoitajat
dc.subject.ysohyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record