Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.advisorRintala, Harri
dc.contributor.authorSärmö, Joni
dc.date.accessioned2021-09-13T05:43:28Z
dc.date.available2021-09-13T05:43:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77751
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkälaisena freestyle-laskijat kokevat maajoukkuetoiminnan. Mitä hyötyjä he kokevat kuulumisesta maajoukkueeseen oman kehittymisen kannalta ja tukeeko maajoukkue omia tavoitteita. Lisäksi tavoitteena oli verrata nykyistä sekä entistä toimintaa huomioiden maajoukkuelaskijoiden näkemykset sekä päivittää tietoa lajin tämän hetkisestä tilasta Suomessa. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat miksi laskija harrastaa kyseistä lajia ja mikä lajissa motivoi, millaisia kokemuksia ja mielipiteitä maajoukkuelaskijoilla on maajoukkuetoiminnasta, mitä maajoukkue heille tarjoaa ja millainen on ryhmän merkitys heille. Tutkimusaineisto kerättiin Webropol-verkkokyselyllä keväällä 2021 ja se sisälsi asenneväittämiä eli Likert-asteikko kysymyksiä, jotka ilmaisivat myönteisiä sekä kielteisiä asenteita väittämiä kohtaan. Lisäksi kysely sisälsi avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen otos (N=13) koostui nykyisistä sekä entisistä maajoukkuelaskijoista. Tutkimus toteutettiin monimenetelmällisesti, mikä tarkoittaa eri analyysimenetelmiä yhdistävää tutkimusta. Tutkimuksessa yhdistettiin määrällisiä tutkimusmenetelmiä laadullisiin menetelmiin. Aineiston laadulliseen analysointiin käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia ja määrälliseen analysointiin käytettiin IBM SPSS 22 -ohjelmistoa. Laskijoita motivoi vapaus itseilmaisuun rinteessä sekä mahdollisuus kehittää ja haastaa itseään laskijana. Vähiten motivoivaksi nousi pakolliset harjoitukset. Maajoukkueeseen kuuluminen nähtiin kehittymisen kannalta hyödylliseksi, koska se tarjoaa laskijalle monipuoliset harjoittelu ja kilpailu mahdollisuudet. Rahallinen tuki maajoukkueessa koettiin melko vähäiseksi ja tämä on yksi kehittymistä hidastava tekijä. Ryhmällä koettiin olevan iso merkitys motivaation luojana ja se koettiin freestyle-laskettelussa todella tärkeäksi.fi
dc.format.extent71
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.title”Se ei ole harrastus, se on elämäntapa.” : freestyle-laskijoiden kokemuksia maajoukkuetoiminnasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202109134848
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysofreestyle
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoharjoittelu
dc.subject.ysoryhmät
dc.subject.ysomaajoukkueet
dc.subject.ysoharrastukset
dc.subject.ysoryhmädynamiikka
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record