Show simple item record

dc.contributor.advisorKokko, Sami
dc.contributor.authorLankia, Hanna
dc.date.accessioned2021-09-09T06:22:15Z
dc.date.available2021-09-09T06:22:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77709
dc.description.abstractUrheiluseurat ovat merkittävä toimintaympäristö nuorten liikuttajana. Keväällä 2020 koronaviruspandemian leviämisen ehkäisemiseksi asetetut rajoitukset kuitenkin estivät urheiluseurojen normaalin toiminnan. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaista nuorten urheiluseuraharrastaminen oli poikkeusaikana. Tutkielma perustuu Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen poikkeusaikaan 16.3.-13.5.2020 kohdentuvaan aineistoon. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, ja siihen vastasi yhteensä 2093 16–20-vuotiasta nuorta. Analyysimenetelminä käytettiin frekvenssien tarkastelua, ristiintaulukointia, Khiin neliötestiä, z-testiä, binääristä logistista regressioanalyysia sekä Mann-Whitneyn testiä ja Kruskal-Wallisin testiä, joiden tulokset varmistettiin soveltuvin osin t-testillä ja yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Aineistoa analysoitiin IBM SPSS Statistics 26 -ohjelmalla. Yli puolet nuorista arvioi harjoittelunsa määrän vähentyneen poikkeusaikana normaalioloihin verrattuna. Harjoittelun määrän väheneminen oli yhteydessä myös fyysisen aktiivisuuden alenemiseen. 61 prosenttia nuorista sai ohjeita poikkeustilan harjoitteluun ja 17 prosenttia raportoi osallistuneensa etäharjoituksiin. Se, ettei ollut harjoitellut itsenäisesti ilman valmentajan ohjeita ja se, ettei ollut harjoitellut itsenäisesti valmentajan ohjeiden mukaan, olivat kaikista voimakkaimmin harjoittelun määrän vähenemistä ennustavia tekijöitä (OR = 2.29). Harrastusmielessä urheileminen ja joukkuelajien harrastaminen ennustivat harjoittelun määrän vähenemistä voimakkaammin verrattuna kilpailumenestyksen tavoitteluun (OR = 1.99) ja yksilölajien harrastamiseen (OR = 1.94). Tämä tutkielma tuo uutta ja ajankohtaista tietoa poikkeusajan vaikutuksista nuorten urheiluseuraharrastamiseen. Nuorten harjoittelun määrän vähenemistä voi osaltaan selittää harjoittelun luonteen muuttuminen itsenäiseksi ja vastuun harjoittelusta siirtyminen nuorten harteille. Urheiluseurojen edellytysten etävalmennuksen järjestämiseen voidaan nähdä olleen puutteelliset, ja jatkossa olisikin tärkeää kehittää etävalmennukseen pohjautuvaa urheiluseuratoimintaa nuorten urheiluseuraharrastamisen ja fyysisen aktiivisuuden tukemiseksi erityisesti aikana, jolloin urheiluseurojen normaali yhteisharjoittelu estyy.fi
dc.format.extent72
dc.language.isofi
dc.title16-20-vuotiaiden nuorten urheiluseuraharrastaminen poikkeusaikana : LIITU 2020 -tutkimuksen tuloksia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202109094825
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysourheilu- ja liikuntaseurat
dc.subject.ysoCOVID-19
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysoliikuntaharrastus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record